Tätning

Exakt och tillförlitlig applicering av tätningsmedel vid tillverkning av kompositkomponenter.

Tätningsmaterial används i stor utsträckning inom flygindustrin. Jämfört med kanttätning, som innebär att öppna kanter på de tillverkade kompositkomponenterna tätas, används tätning för att täta flygplanskroppar, vingar och praktiskt taget alla andra flygplanskomponenter. Totalt sett krävs upp till ett ton tätningsmedel för flygplanskonstruktion. Tillämpningarna för tätningsmedel är många och varierande. De används:

  • att fylla luckor i monteringsprocessen
  • som korrosionsskydd, t.ex. tätning av nitar.
  • för tätning av bränsletankar, vingar
  • som aerodynamiska tätningar, t.ex. på ytterhölje och fönsterkarmar.
  • För kanttätning (för att undvika glödgningseffekten i bränsletankar).

Eftersom flygplanstillverkningen fortfarande till största delen sker för hand används patroner för att applicera tätningsmedel, som fylls på med hjälp av till exempel DOPAG:s doseringssystem volumix. Automatiserad tätning används också i allt större utsträckning. För detta ändamål har DOPAG vidareutvecklat doseringssystemet vectomix, som också lämpar sig för automatiserade tillämpningar för lätta polysulfider och kan användas för de ovan nämnda tillämpningarna.

Doseringssystem för tätningstillämpningar

  1. vectomix

    vectomix

    Vectomix används för att hantera material med flera komponenter. På grund av dess kompatibilitet och modularitet används två Vectodis kolvmätare för enkomponentsmätning med samma eller olika storlekar.