Dosering av infusionshartser

Optimal sammanhållning för interna flygplanskomponenter

Rotorblad eller flygplansvingar måste klara extrema belastningar och uppvisa hög styrka och styvhet. Infusionsprocessen säkerställer en optimal sammanhållning av de inre komponenterna. Detta innebär att de halvfärdiga fiberprodukterna impregneras med infusionsharts.

För att göra detta placeras först torra vävda eller icke vävda fibermaterial (icke-krämda vävnader/NCF) i en öppen form. Därefter förbereds en vakuumuppbyggnad för att införa infusionsharts. Infusionsslangar och ventiler fästs sedan på vakuumuppbyggnaden. Huvudinfusionsslangen ansluts sedan direkt till ett doseringssystem som doserar infusionshartset och applicerar det i formen. Infusionen kan ske antingen direkt eller via en buffertank som ger ett konstant flöde av infusionsharts. DOPAG:s doseringssystem eldomix eller compomix kan användas för att fördela materialet optimalt.

DOPAG-doseringsteknik för infusionstillämpningar

  1. compomix

    compomix

    Systemen i compomix-produktsortimentet är kompakta och lösningsmedelsfria doserings- och blandningssystem.

  2. eldomix

    eldomix

    Eldomix 100/600-systemen är kompakta, lösningsmedelsfria, kugghjulspumpdrivna doserings- och blandningssystem.