Tätning av kanter

Perfekt skydd för kompositfiberkomponenternas kanter

Kompositkomponenter måste vara extremt motståndskraftiga, särskilt inom flygindustrin. Därför måste de skyddas på lämpligt sätt. Efter skärning eller slipning är kanterna på kompositkomponenter som har tillverkats i infusions- eller RTM-processer till exempel öppna. Vatten eller ånga kan tränga in och komponentens strukturella prestanda kan minska. För att skydda mot sådana miljöinfluenser förseglas kanterna omedelbart efter tillskärning eller slipning. Denna metod kallas kantförsegling. Detta innebär att man tar ett tätningsmedel, vanligtvis epoxiharts, och applicerar det på kompositkomponentens skurna kanter med en pensel eller direkt från en patron. Patronerna fylls på via ett doserings- och blandningssystem, till exempel DOPAG eldomix. Appliceringen kan också automatiseras med hjälp av ett doserings- och blandningssystem i kombination med en robot som förseglar kanterna.

Mätningsteknik för kanttätningsapplikationer

 1. compomix

  compomix

  Systemen i compomix-produktsortimentet är kompakta och lösningsmedelsfria doserings- och blandningssystem.

 2. eldomix

  eldomix

  Eldomix 100/600-systemen är kompakta, lösningsmedelsfria, kugghjulspumpdrivna doserings- och blandningssystem.

 3. gluemix

  gluemix

  Systemen i gluemix-produktsortimentet är kompakta och lösningsmedelsfria doserings- och blandningssystem som drivs av kugghjulspumpar.