Honeycomb-kapsling och fyllning av kärnor

Felfri fyllning av flygplanets inredningspaneler

Inom flygindustrin tillverkas flygplansinteriörer av honungskaksskivor, sandwichpaneler med en honungskakskärna. Dessa typer av honungskakspaneler används främst i toalettväggar, sidopaneler, kökskonstruktioner och golvpaneler inuti flygplanet.

I tillverkningsprocessen lamineras så kallade prepregs (förimpregnerade glasfiberhalvfabrikat) på en honeycomb, vilket resulterar i lättviktsstrukturer med låg vikt och hög stabilitet. Eftersom honungskakspaneler bearbetas vidare, dvs. skärs till i storlek eller förses med insatser för montering av kabinkomponenter, kräver honungskakstrukturen en hög grad av stabilitet. Därför fylls honungskakskärnorna med material med låg densitet.

I regel appliceras dessa material fortfarande manuellt och för hand, vilket kräver en stor mängd tid och material. DOPAG:s doseringssystem coredis gör det möjligt att fylla honungskakorna automatiskt med hjälp av en robot och ett portalsystem. Alla honeycombkärnor fylls på ett tillförlitligt och homogent sätt, vilket sparar avsevärda mängder material jämfört med manuell applicering. Detta innebär att öppna kanter på panelerna kan skyddas tillräckligt mot miljöpåverkan. För att undvika skador på de känsliga strukturerna använder DOPAG speciella kugghjulspumpar som är konstruerade för detta ändamål för att transportera materialet. Denna utveckling bygger på årtionden av erfarenhet och ett framgångsrikt samarbete med flygindustrin.

Komponenterna fästs fast i flygplanet senare eller till exempel toalettbeslag och andra element limmas fast på dem med hjälp av insättningsgjutning.

DOPAG spray valve for non-contact lubrication

Doseringssystem för ingjutning och kärnfyllning av honeycomb-ämnen

  1. coredis

    coredis

    Coredis används för bearbetning av särskilt lätta 1K-epoxider med låg densitet som är fyllda med mikrohåliga sfärer.