Skimning

Tillförlitlig fyllning av luckor vid tillverkning av kompositkomponenter

Inom flygindustrin sker den mesta tillverkningen fortfarande manuellt och med högsta precision. När kompositkomponenter som tillverkats med RTM- eller infusionsapplikationer monteras ihop kan dock subtila skillnader och ojämnheter uppstå. Med hjälp av shimmingmetoden kan sådana toleranser kompenseras under monteringsprocessen. För detta ändamål appliceras en toleranskompensationsmassa, det s.k. shim-materialet i skivform, på lämpligt område. Det fyller toleransgapet mellan två kompositkomponenter och säkerställer strukturell stabilitet hos de förmonterade delarna.

Tvåkomponentsmaterialet kan beredas med DOPAG eldomix-doseringssystemen.

Mätningssystem för skiktningstillämpningar

  1. eldomix

    eldomix

    Eldomix 100/600-systemen är kompakta, lösningsmedelsfria, kugghjulspumpdrivna doserings- och blandningssystem.