Doplňovací jednotky

Kompaktní řešení pro nepřerušovanou výrobu

Pro zajištění nepřerušované výroby je nezbytné automatické doplňování tlakových nádob na materiál. Společnost DOPAG pro tento účel nabízí různé kompaktní doplňovací jednotky. Snímač úrovně naplnění v tlakových nádržích na materiál umožňuje automatické spuštění doplnění definovaným množstvím materiálu. Tím je zajištěno, že je k dispozici vždy dostatek upraveného materiálu pro výrobu a zabrání se prostojům stroje.

V závislosti na typu materiálu jsou k dispozici následující doplňovací jednotky:

  • Pokud je třeba materiál cyklicky míchat, lze to provést pomocí míchacího zařízení a cyklického provozu. Během výměny bubnu je možná i homogenizace.
  • Pro více fluidní systémy, zejména izokyanát, nabízí společnost DOPAG doplnění prostřednictvím membránového čerpadla.
  • Sušení silikagelu vzduchem pro použití s médii citlivými na atmosférickou vlhkost
  • V závislosti na spotřebě materiálu lze zvolit sudy o objemu 200 l nebo nádoby o objemu 20/30 l. Je možné také doplňování z nádob o objemu 1 000 l. V případě materiálů bez samočinného vyrovnávání nabízí společnost DOPAG širokou škálu bubnových a sudových čerpadel.
  • Pro rychlé a pohodlné výměny bubnů jsou volitelně k dispozici duální doplňovací jednotky. Zde jsou umístěny dva bubny materiálu vedle sebe na sběrné vaně a bubny jsou nahrazeny otočením skříně.