Påfyllningsenheter

Kompakt lösning för oavbruten produktion

För att säkerställa oavbruten produktion är automatisk påfyllning av materialtrycktankarna nödvändig. DOPAG erbjuder olika kompakta påfyllningsenheter för detta ändamål. Med hjälp av fyllnadsnivåmätaren i materialtrycktankarna kan påfyllningen startas automatiskt från en definierad materialmängd. Detta garanterar att det alltid finns tillräckligt med konditionerat material tillgängligt för produktionen och att maskinstillestånd undviks.

Beroende på materialtyp finns följande påfyllningsenheter tillgängliga:

  • Om materialet behöver omröras cykliskt kan detta göras med hjälp av en omrörare och cyklisk drift. Homogenisering under trumbyte är också möjlig.
  • För mer flytande system, särskilt isocyanat, erbjuder DOPAG påfyllning via en membranpump.
  • Lufttorkning av kiselgel för användning med medier som är känsliga för luftfuktighet.

  • Beroende på materialförbrukningen kan man välja 200 l trummor eller 20/30 l behållare. Det är också möjligt att fylla på från 1 000 l behållare. När det gäller material som inte är självutjämnande erbjuder DOPAG ett brett sortiment av trum- och fatpumpar.
  • Dubbla påfyllningsenheter finns som tillval för snabba och bekväma fatbyten. Här placeras två materialtrummor sida vid sida på uppsamlingsbrickan och trummorna byts ut genom att svänga klockhuset.