Överföringspumpar

Mata materialet direkt från originalförpackningar.

Beroende på tillämpningstyp kan det vara bra att kunna leverera material direkt från originalbehållarna med hjälp av en överförings-pump. DOPAG:s transferpumpar är dubbelverkande pumpar med en snabbkopplande tryckluftsmotor. Det bör noteras att användningen av överföringspumpar alltid är beroende av materialegenskaperna och behållartypen.

Funktioner

  • Material med låg viskositet matas in via ett sponthål.
  • Flödeshastighet upp till 1,0/6,0 liter/minut vid 20 dubbla slag
  • Tryckförhållande upp till 21:1/36:1
  • Max. viskositet 80 000 mPas
  • Tätning tillgänglig i olika storlekar och materialutförande

Jämför flera produkter och beställ dem online!

Besök vår produktportal nu

Tekniska specifikationer

Grundversion TP20
505.05.30
TP60
505.05.31
TP200
505.05.32
TP200
505.05.82
FP300
Tryckförhållande
(drivning)
21:1 21:1 21:1 7.6:1 11:1/23:1/37:1
Flödeshastighet
(vid 20 dubbla slag) l/min
0.80 0.80 0.80 2.24 6.00
Materialets
viskositet mPa s
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Arbetstryck
(max.) bar
100 (160) 100 (160) 100 (160) 50 (80) 250
Luftförbrukning
(vid 20 dubbla slag) l/min
142 142 142 142 450 / 900 / 1400
Höjd indragen
mm
917 1150 1438 1438 1040
Pumpens längd mm 339 577 860 860 600
Vikt utan behållare kg 13.2 14.9 14.9 14.9 38 / 42 / 46
Maximal behållarhöjd mm 339 577 860 860 -
Maximal behållarstorlek l 20 60 200 200 -