Pumpar för smörjmedel

Mata fett på ett pålitligt sätt

Trumpumpen i lubriLine-produktserien är särskilt framtagen för effektiv bearbetning av smörjmedel i konsistensklasserna NLGI 0 till 4. Den robusta konstruktionen garanterar ett långt serviceliv och smidig drift. Användare drar också fördel av att underhållet är så enkelt.

Till produktportalen: Begär produkt nu!

Dina fördelar:

 •  Anpassad konfiguration

 •  Användarvänlig och ergonomisk 2-handsdrift

 •  Med cirkulerande material och homogenisering separeras inte material

 •  Detektering av fatbotten för att minimera materialförluster vid byte av behållare

 •  Automatisk följdskiva med avluftning för att underlätta vid byte av behållare

 •  Rena, oljefria och kraftfulla drivningar

Enskilt konfigurerbara

Det modulära utförandet gör att pumparna kan konfigureras individuellt utifrån olika krav. Beroende på kundernas krav är det möjligt att bygga ut trum- och fatpumpen med olika alternativ, till exempel blandare, filter eller ett externt kommunikationsmedel i syfte att övervaka och styra.

Säkerställer hög bearbetningskvalitet

Det är möjligt att integrera en tryckavlastnings- eller homogeniseringsenhet som tillval för att reducera systemtrycket vid driftstopp och förhindra materialavskiljning. När trycket avlastas, avlastas alltid pump- och kolvtrycket. I homogeniseringsenheten cirkuleras även materialet genom att transporteras via en blandare och därifrån tillbaka till behållaren med hjälp av en cirkulationskrets.

Reducerar avfall

Det är även möjligt att ta hjälp av detektering av trumbotten för att reducera materialavfallet vid behållarbyte. Denna sitter på följdskivan och garanterar att behållaren töms till minsta möjliga kvarvarande mängd.
Ett annat tillval är följdskivor med automatisk avluftning som gör att avluftningen sköts korrekt vid byte av behållare. Risken för driftfel reduceras samtidigt som luftfickor och onödigt materialavfall förhindras.

Till produktportalen: Begär produkt nu!

Produktegenskaper

 • Storlekar för 30, 80 och 200 liter
 • För matning av smörjmedel i NLGI-klasserna NLGI 0–4
 • Flödeshastighet på upp till 3 liter/minut
 • Tryckförhållande upp till 56:1
 • Dubbelverkande kolvpumpar med snabbväxlande luftmotor
 • 1- eller 2-handsdrift
 • Modulärt utförande med olika slags förlängningar och tillbehör

Tekniska specifikationer

Basversion P30-LL P80-LL P200-LL
Tandem X X X
1-handsstyrenhet X X -
2-handsstyrenhet X X X
Tryckförhållande 11:1 / 33:1 33.5:1 / 56:1 11:1 / 33:1 / 48:1
Flödeshastighet (1/min) 1.2 0.9 1.2-3
Viskositetsintervall (NLGI) 0-4 0-4 0-4
Drifttryck (bar) 10-70 / 30-160 30-200 / 50-250 30-160 / 100-250
Maxtryck (bar) 250 355 400
Max. luftförbrukning (l/min) 350-950 1,000-1,500 250 / 350 / 950
Mått på basplatta (mm) 600 x 550 600 x 550 900 x 600
Indragen höjd (mm) 1100 1470 1560
Utdragen höjd (mm) 1570 2230 2560
Max. storlek på behållare 30 80 200
Max. höjd på behållare (mm) 450 750 880
Max. ytterdiameter för behållare Ø 455 440 600
Vikt (basversion) (kg) 66 74 125

Nästa steg:

Hämta vår broschyr

Ring oss:

Victoria Faugust
Försäljningschef

+46 (0)31 797 48 90