Tryckkärl

Tunna vätskor levereras utan ansträngning

Medier med låg viskositet, t.ex. oljor, kan levereras direkt från trycktankar med hjälp av tryckluft till applikationsstället. Tankarna kan antingen fungera som buffertlager i ett doseringssystem eller som huvudförsörjning i systemet. De finns i olika storlekar och med olika tillval för att tillgodose olika tillämpningskrav. Med visuella nivåindikatorer och elektriska nivågivare vet du alltid hur mycket material som finns kvar i tanken. Alternativt finns DOPAG:s tryckbehållare även med monteringsanordningar.

Funktioner

 • För medier med låg viskositet som färg, oljor och konserveringsmedel.
 • Modulär konstruktion
 • Ingångstryck max. 6 bar
 • Bottenutlopp med kulventil
 • Max. viskositet 80 000 mPas

Alternativ

 • Anordning för underhåll av luft
 • Materialfilter på utloppet
 • Omrörare
 • Sensorer för påfyllningsnivå
 • Uppvärmningshylsa
 • Glas för mätning

Jämför flera produkter och beställ dem online!

Besök vår produktportal nu

Översikt trycktankar

  0,4 l 2,0 l (1,8 l) 5,0 l (3,5 l) 10 l (9 l) 20 l (15 l)
Standardmodul med anslutning
för pneumatik och material
X X X X X
Tank med omrörare       X X
Tank med analog nivågivare   X X X X
Tank med digital nivågivare   X X X X
Tank med omrörare, analog nivågivare         X
Tank med omrörare, digital nivågivare          
Tank med omrörare, påfyllningsadapter       X X
Tank med omrörare,
analog nivågivare, påfyllningsadapter
        X
Tank med omrörare,
digital nivågivare, påfyllningsadapter