Bezkontaktní aplikace maziv a olejů

Precizní dávkování z dálky

Bezkontaktní aplikace maziv splňuje všechny podmínky pro komplexní, automatizované výrobní procesy a v mnoha průmyslových odvětvích je již standardem. Představíme vám dostupné možnosti a to, co je třeba zohlednit při návrhu dávkovacího systému.

V současné době se rychle naráží na omezení bodové aplikace nebo kontinuální aplikace ve formě kuliček. Maziva je často nutné aplikovat na těžko přístupná místa. Tak je tomu například v automobilovém průmyslu, kde je třeba mazivo nanášet na součásti po jejich montáži, ale i v dalších průmyslových odvětvích, jako je nábytkářský průmysl a výroba domácích spotřebičů. Zde je často jedinou možností bezkontaktní mazání ve formě nástřiku nebo postřiku.

Bezkontaktní aplikace materiálu nabízí řadu výhod: přesnost, rychlost, reprodukovatelnost, spolehlivost a dokumentaci. Při bezkontaktním nanášení materiálu se mazivo nanáší na součást z nastavené vzdálenosti. Bez ohledu na polohu ventilu na ose lze například pomocí vvysokorychlostního a shot ventilu nastavit záběry se stoprocentní přesností, a to i ze vzdálenosti až 120 milimetrů. Shot ventil může provést až 200 spínacích cyklů za sekundu s minimálním množstvím materiálu. Oba ventily nanáší materiál v bodové formě, přičemž nanášení probíhá v podélném směru trysky. U shot ventily lze směr výstřelu měnit v závislosti na prodloužení. Tečky lze nastavit jednotlivě nebo překrývající se ve formě kuličky. Aplikace zůstává bezkontaktní ve srovnání s bodovou aplikací pomocí jehlového dávkovacího ventilu, kdy mazivo dočasně překlenuje mezeru mezi dávkovacím ventilem a komponentem. Sprejové ventily jsou ideální pro bezkontaktní celoplošnou aplikaci maziv a olejů. Jsou schopny přerušované i kontinuální aplikace materiálu. I zde lze směr výstřiku měnit v závislosti na prodloužení.

Vysoká flexibilita

Bezkontaktní mazání je řešením vždy, když místo použití ventilu není volně přístupné.
Díky široké škále prodloužení, nástavců a trysek nabízejí všechny ventily vysokou míru flexibility. Různé vzdálenosti, úhly výstřiku a rozprašovací vzory, stejně jako složité geometrie, jsou možné bez jakýchkoli potíží. Bezkontaktní mazání je vhodným řešením v případech, kdy nelze danou součást namazat před montáží dalších dílů, které následně brání přístupu k místu aplikace, nebo když je třeba překonat dlouhou ponornou vzdálenost. Například u vstřikovacího ventilu lze mazivo nanášet ze dvou stran současně, zatímco u rozprašovacího ventilu je možné nanášet mazivo v rozsahu 360°.

Rozprašovací ventil: rozprašovací kužel a směry

Vysoká nákladová efektivita

Vždy je třeba ověřit, zda je bezkontaktní mazání vhodné a zda nabízí výhody oproti aplikaci materiálu pomocí dávkovacího ventilu pro konkrétní aplikaci. Jak bezkontaktní aplikace s dávkovacími ventily, tak dávkovací ventily umožňují přesné dávkování a čistou aplikaci materiálu. Důležitou roli při výběru hraje samotný charakter materiálu. Vždy je třeba zvolit optimální kombinaci materiálu a ventilu. Hlavní výhodou bezkontaktního mazání je vyšší frekvence a rychlost dávkování. Zejména v sériové výrobě může být rozhodujících několik sekund, což může vést ke zvýšení efektivity a hospodárnosti. Ventily lze volitelně doplnit různými měřicími zařízeními pro optimální zajištění kvality a dokumentace, například světelnou závorou pro detekci výstřelu, zubovým průtokoměreml, detekcí zdvihu nebo snímačem tlaku. To znamená, že spolehlivost procesu, vysoká kvalita a nepřetržité sledování a kontrola jsou možné za všech okolností, a to i při krátkých cyklech, vysokých počtech opakování a přísně definovaných tolerancích.

Výzvy spojené s bezkontaktním mazáním by se neměly podceňovat. Důležitou roli hraje typ a konzistence plastického maziva a oleje. Ne všechny typy materiálů jsou vhodné pro všechny ventily, například řídké smáčení povrchů pomocí rozprašovacího ventilu. V závislosti na velikosti trysky lze vysokorychlostním a shot ventil zpracovávat materiály s různou viskozitou. V každém případě je důležité před výběrem dávkovacího systému zvážit hlavní kritéria, která jsou součástí rozhodovacího procesu. Tímto způsobem lze dosáhnout mnoha výhod z hlediska rychlosti, přesnosti a úspory nákladů na materiál.

Shot ventily pro bezkontaktní mazání