Vysokorychlostní ventil

Bezkontaktní mazání v automatizovaných procesech

Vysokorychlostní ventil se používá v bezkontaktních aplikacích (s odstupem) maziv a olejů, při kterých nesmí docházet k provázkování materiálu. Ventil je kompaktní a umožňuje tak snadné a efektivní mazání úzkých a těžko přístupných ploch. Dávka se aplikuje po směru trysky a po jejím nastřelení je tok materiálu dokonale odříznut. Vysokorychlostní ventil je schopen velmi krátkých cyklů a je tedy ideální pro integraci do vysoce efektivních procesů. Díky inovativní trysce se samopročišťovacím efektem a s integrovaným filtrem je aplikace s tímto ventilem vždy dokonale čistá. Integrovaný výhřev spolehlivě udržuje materiál v optimálním stavu pro zpracování a přispívá tak k vysoké stabilitě a opakovatelnosti procesu.

Specifikace

  • Nástřelová aplikace
  • Velikost trysky Ø 0.21 – 0.81 mm
  • Vstupní tlak max. 70 bar
  • 24V DC elektromagnetický ventil  pro maximální frekvenci dávek 100 Hz
  • Integrovaný 230 V AC / 155 W výhřev se snímačem teploty PT100

Možnosti

  • 5m kabel na výhřev
  • Optická brána pro detekci dávek (viz str. 28)

Porovnávejte a poptávejte produkty online!

Navštivte náš produktový portál