Nové online monitorování procesů pro dávkovací systémy a komponenty

LifeCycleLogger 4.0 společnosti DOPAG umožňuje komplexní online diagnostiku stavu stroje a zvyšuje spolehlivost výroby

Komponenty dávkovacích a směšovacích systémů jsou během probíhajících výrobních procesů vystaveny vysokým nárokům a neustálému opotřebení. On-line sledování stavu stroje však bylo dosud možné pouze v omezené míře, protože existuje velké množství různých typů aplikací, parametrů a polymerních materiálů ve vztahu k procesům mazání, lepení, utěsňování a zalévání. Spolehlivá hodnocení shromážděných provozních údajů (a z nich vyplývající závěry týkající se intervalů údržby a životnosti komponent) byla proto do tohoto bodu značně omezena. Se zbrusu novým LifeCycleLogger 4.0 společnosti DOPAG mají nyní operátoři, servisní pracovníci a samozřejmě společnost DOPAG jako výrobce k dispozici podrobné informace o všech procesních parametrech a protokolech použitých dávkovacích komponent.

Neustálá kontrola procesu zajišťuje vysokou spolehlivost výroby

V posledním kroku výrobního procesu jsou v LifeCycleLogger 4.0 uložena všechna důležitá technická data příslušného komponentu související s produktem a po připojení k systému jsou přenesena do řízení stroje. Patří mezi ně: velikost, specifické objemy nebo tlaky, výsledky zkoušek účinnosti nebo jiné údaje o výkonu. Manuální výběr nebo zadávání s rizikem vložení chybných údajů již není nutné. Například, jakmile je v provozu zubové čerpadlo, LifeCycleLogger 4.0 dodává další provozní data do řízení systému prostřednictvím integrovaných snímačů teploty a zrychlení. Obsluha má kdykoli přístup ke všem důležitým údajům, v případě nesrovnalostí má možnost ihned reagovat a zaručit tak vysokou úroveň spolehlivosti výroby a procesu.

Vyhody prediktivní údržby

Celá historie provozních a výkonových dat je uložena přímo na LifeCycleLogger 4.0 a také na paměťovém médiu řízení systému DOPAG. Operátoři nebo servisní pracovníci DOPAG mají díky tomu kompletní přehled o aktuálním stavu stroje a dosud proběhlých událostech. Všechna data jsou pravidelně přenášena do analytické a monitorovací platformy prostřednictvím integrovaného cloudového konceptu. Ukládání dat nabízí významné výhody, zejména pro prediktivní údržbu: Porovnáním dat lze včas identifikovat možné kritické stavy opotřebení nebo neobvyklé rušivé vlivy a předejít neplánovaným odstávkám strojů. Porovnáním skutečných dat s definovanými cílovými daty lze definovat jednotlivé intervaly údržby a optimalizovat celý životní cyklus.

První LifeCycleLogger 4.0 jsou již úspěšně v provozu

Vysoce výkonné zubové dávkovací čerpadlo, které se nedávno dostalo do sériové výroby a používá se především pro dávkování pastovitých lepidel plněných skelným vláknem, má ve standardní výbavě LifeCycleLogger 4.0. V kombinaci s vhodně vybaveným systémem řízení jsou zaznamenávána data z probíhajících výrobních procesů. Touto novou technologií budou v budoucnu vybaveny i další dávkovací komponenty a systémy.