Ny processövervakning online för doseringssystem och doseringskomponenter

LifeCycleLogger 4.0 från DOPAG möjliggör omfattande online-diagnostik av maskinens status och ökar produktionssäkerheten.

Komponenterna i doserings- och blandningssystem utsätts för höga krav och konstant slitage under pågående produktionsprocesser. Onlineövervakning av maskinens status har dock hittills bara varit möjlig i begränsad omfattning, eftersom det finns ett stort antal olika typer av tillämpningar, parametrar och polymermaterial när det gäller smörjning, limning, tätning och ingjutning. Tillförlitliga bedömningar av historiska driftsdata och slutsatser om underhållsintervall och komponenters livslängd har därför hittills varit ganska begränsade. Med den helt nya LifeCycleLogger 4.0 från DOPAG har anläggningsoperatörer, servicepersonal och naturligtvis DOPAG som tillverkare nu detaljerad information om alla processparametrar och användningsprofiler för doseringskomponenterna.

Ständig processkontroll säkerställer hög produktionssäkerhet

Under produktionsprocessen registreras alla viktiga produktrelaterade tekniska data från respektive komponent i LifeCycleLogger 4.0 som ett sista steg och överförs till maskinens styrenhet när den är ansluten till systemet. Detta inkluderar: storlek, specifika volymer eller tryck, testbänksresultat avseende effektivitet och andra prestandadata. Det finns inget behov av manuella urvals- eller inmatningsprocesser, vilket eliminerar risken för fel. När en kugghjulspump till exempel är i bruk ger LifeCycleLogger 4.0 ytterligare driftsdata till systemstyrningen via integrerade temperatur- och accelerationssensorer. Anläggningsoperatören kan alltid få tillgång till alla nyckeldata, reagera omedelbart vid eventuella oegentligheter och på så sätt garantera hög produktions- och processäkerhet.

Fördelar med förebyggande underhåll

Hela historiken av drifts- och prestandadata lagras direkt i LifeCycleLogger 4.0 och på en lagringsenhet i DOPAG:s anläggningskontrollsystem. Operatörer eller DOPAG:s servicepersonal har därför en fullständig överblick över relevant maskinstatus och tidigare händelser. Alla data överförs regelbundet till en analys- och övervakningsplattform via det integrerade molnkonceptet. Datalagring ger betydande fördelar, särskilt när det gäller förebyggande underhåll. Genom att jämföra data kan potentiellt kritiskt slitage eller extraordinära störningar identifieras i ett tidigt skede och oplanerade maskinstillestånd kan därmed förhindras. Genom att jämföra de faktiska uppgifterna med de fastställda måldata kan individuella underhållsintervall definieras och hela livscykeln optimeras.

De första LifeCycleLogger 4.0 är redan framgångsrikt i drift.

Den högpresterande kuggdoseringspumpen som nyligen började tillverkas i serieproduktion och som främst används för dosering av glasfiberfyllda, pastaliknande lim, har LifeCycleLogger 4.0 som standard. I kombination med det lämpligt utrustade styrsystemet för anläggningen registreras data under pågående produktionsprocesser. Den nya tekniken kommer även att läggas till andra doseringskomponenter och -system i framtiden.