DOPAG presenterar nya fatpumpar för smörjmedel, lim och tätningsmedel

Användarna drar nytta av skräddarsydd konfiguration, användarvänlig drift och hög produktionssäkerhet

DOPAG har utvecklat en ny, modulär serie fatpumpar för matning av smörjmedel, lim och tätningsmedel. De kraftfulla, dubbelverkande kolvpumparna matar materialet direkt, effektivt och utan luftfickor från den ursprungliga behållaren. Serien kännetecknas av hög användarvänlighet och maximal flexibilitet när det gäller konfiguration.

Serien består av följande två produktlinjer:

Individuell konfiguration
Pumparna finns i tre versioner för de typiska behållarstorlekarna 30, 80 och 200 liter. Den grundläggande konstruktionen och driften är densamma i alla fall. De övriga komponenterna kan anpassas efter kundens önskemål. Man kan välja mellan användarvänlig 2-handsstyrning med extra säkerhetsfunktioner och 1-hands blockstyrning. Dessutom kan pumpen utrustas med olika tillval som filter, tätande vätskebehållare, avluftnings- eller homogeniseringsenheter och moduler för extern styrning eller övervakning.

Kontinuerlig materialförsörjning
Fatpumparna används i alla doseringsapplikationer inom olika branscher, t.ex. för smörjning inom fordonsindustrin eller för limning av komponenter vid tillverkning av hushållsapparater. De är lämpliga som centrala materialförsörjningssystem och som individuella försörjningssystem. För att säkerställa en kontinuerlig materialförsörjning vid byte av behållare finns pumparna som tandemversion. Detta garanterar en tillförlitlig och säker produktion i alla lägen.

Alla fördelar på en gång

  • Individuell konfiguration
  • Användarvänlig och ergonomisk 2-handsmanövrering
  • Materialcirkulation och homogenisering förhindrar materialseparation
  • Avkänning av trumbotten för att minimera materialförlust vid byte av behållare
  • Automatisk avluftning av följarplattan för att underlätta byte av behållare
  • Finns i olika utföranden: rostfritt stål, slitstarkt, med ATEX-certifiering
  • Rena, oljefria högpresterande drivenheter


Videohandledning om första installation och trumbyte
DOPAG har skapat flera videohandledningar för den nya trumppumpserien. Den första installationen och trumbytet förklaras för var och en av de olika pumpvarianterna. Samtidigt presenteras alla ytterligare funktioner i detalj. Detta ger kunderna en första överblick över pumparnas drift och funktionsomfång. Dessutom kan de använda videorna som konkreta instruktioner för installationen.