Kontaktlös applicering av fett och olja på svåråtkomliga ställen

DOPAG erbjuder ventiler för kontaktlös sprayning och applicering. Med utökat produktsortiment och individuell konfiguration finns nu ännu fler alternativ för sprayning och skottdispensering av smörjmedel.

Inom fordonsindustrin, men även inom andra sektorer som t.ex. möbelindustrin, appliceras fetter eller oljor på flera olika ställen. Kraven är höga; smörjmedlet skall doseras och appliceras med hög precision och reproducerbarhet är ett måste. Ofta är områdena som skall smörjas svåråtkomliga, t ex inne i borrhål eller vinklar. 
DOPAG erbjuder till dessa utmanande applikationer ett omfattande sortiment av pumpar, ventiler och tillbehör för dosering och applicering av smörjmedel. Samtliga produkter i produktserien lubriLine kan kombineras med varandra och konfigureras utefter den specifika applikationen. 
Nya produkter kompletterar nu sortimentet för kontaktlös applicering av oljor och fetter.

Spaya fett  i borrhål
Med den patenterade roterande applikatorn kan fett eller olja appliceras 360° inuti borrhål och i cylindrar. Smörjmedlet appliceras i ringar utan översprutning eller oljedimma. Inget material går till spillo. Genom att anpassa t.ex. centrifugstorlek, hastighet och volym kan ringdiameter, höjd och tjocklek ställas in efter behov.

Tillförlitlig sprayapplicering med volymetrisk dosering
Nya sprayadaptrar finns tillgängliga för DOPAG:s doseringsventiler och excenterskruvpumpar. Adaptrarna gör det möjligt att kombinera fördelarna med volymetrisk dosering och sprayteknik. Med volymetrisk dosering kan  materialmängden ställas in exakt. Kombinationen av de två teknikerna gör att små doseringsmängder (< 3 ml) kan doseras och sprayas med precision och reproducerbarhet.

Individuell konfiguration och automatisering
Produktserien lubriLine är ett modulsystem. Det omfattar olika materialförsörjningssystem samt ett brett utbud av doseringsventiler och dispenseringsventiler, till exempel för punkt- eller kontinuerlig tillämpning eller för kontaktlösa skott- och sprayappliceringar. Komponenter för övervakning och styrning, t.ex. specialutvecklade styrenheter och flödesmätare med kugghjul, säkerställer en pålitlig processäkrad dosering. Varje doseringssystem konfigureras individuellt för att exakt uppfylla de ställda kraven. Olika systemkoncept kan genomföras, från enkel manuell dosering till komplexa, automatiserade smörjsystem som kan integreras i befintliga produktionslinjer.