Dispenseringsteknik för alla komposittillämpningar från en enda källa

DOPAG presenterar lösningar för fordons-, flyg- och vindkraftsindustrin på JEC-mässan i Paris

Användningen av kompositmaterial blir allt viktigare inom fordonsindustrin, särskilt på grund av den ökande elektromobiliteten. Kompositkomponenter spelar också en viktig roll inom flyg- och rymdindustrin och vid konstruktion av vindkraftverk. Det stora antalet olika möjliga tillämpningar ökar kraven på tillverkningen av dessa komponenter. Precision och tillförlitlighet är lika viktiga som automation. DOPAG erbjuder doserings- och blandningssystem som uppfyller exakt dessa krav. På den världsledande mässan för kompositindustrin, JEC World i Paris den 5-7 mars, kan kunderna få veta mer om hela portföljen. DOPAGs monter finns i hall 6, monter C82.

Alla applikationer från en enda källa

DOPAG erbjuder ett brett sortiment av doserings- och blandningssystem för tillverkning av kompositkomponenter av glasfiberförstärkt plast (GRP) eller kolfiberförstärkt plast (CFRP). De täcker ett brett spektrum av komposittillämpningar, från limning och tätning till filamentlindning och RTM till infusion och pultrudering. Dispensersystemen bearbetar en- och tvåkomponentsmaterial som polyuretan, polysulfid eller epoxiharts exakt och tillförlitligt. Här används till exempel mät- och blandningssystemen compomix eller eldomix.

Dra nytta av automatiserade lösningar

DOPAG erbjuder automatiserade lösningar för alla komposittillämpningar, vilket leder till betydande förbättringar när det gäller bearbetningstid, reproducerbarhet och materialanvändning. Som ett resultat drar kunderna nytta av mindre tid, mer produktivitet och lägre produktionskostnader för större kvantiteter.