Sériová výroba těsnění z PU pěny

Automatizovaný proces FIPFG nabízí maximální flexibilitu

Vypěňovaná těsnění vyrobená z polyuretanu (PU) chrání součástky před nečistotami, prachem a vlhkostí. Používají se v automobilovém průmyslu, v oblasti mobilní energetiky, například v elektromobilech, e-koloběžkách nebo nabíjecích stanicích. Těsnění z PU pěny se aplikují například na díly pro reproduktory, světla, ventilační mřížky nebo víčka nádrží, a to pomocí procesu FIPFG (formed-in-place foam gasket). Plně automatizovaný systém, který splňuje všechny požadavky z hlediska procesní spolehlivosti a standardů kvality, je vhodný pro sériovou výrobu velkého množství výrobků.

Společnost DOPAG takový systém nabízí, jedná se o zařízení dynamicLine. Tento systém zajišťuje uživateli maximální flexibilitu v sériové výrobě, protože těsnění z PU pěny lze nanášet na několik různých komponentů. Jádro systému tvoří dynamická směšovací hlava, která zpracovává vysoce reaktivní, vícesložkový polyuretan. Do celkové koncepce pro manipulaci s komponenty je intergrováno robotické řešení. Systém lze doplnit o různé systémy, například pro předúpravu a pro monitorování procesu.

Dynamická míchací hlava je vhodná pro zpracování vysoce reaktivních materiálů. Kromě těsnících pěn sem patří také lepidla a zalévací hmoty. Díky naprogramovanému, kontrolovanému překrytí se počáteční a koncové body pěnové housenky spojí a výsledkem je optimální spojovací bod. Systém uzavírání trysky (NCS) navíc zajišťuje bezproblémové uzavření těsnicí housenky. Zabraňuje tvorbě kapek na výstupu kanyly, které by pak mohly vést k nekompaktnímu těsnění nebo ke kontaminaci součástky nebo pásového systému. Materiál je dodáván přes dvě tlakové nádoby. Doplňovací jednotky zajišťují konstantní tok materiálu a nepřerušovanou výrobu. Tím je zajištěno, že  v sériové výrobě jsou těsnění z PU pěny vždy vyráběna čistě, spolehlivě a kvalitně.

FIPFG: Sériová výroba těsnění z PU pěny