Speciální nanášení maziva

Optimální přenos síly v brzdových systémech

Společnost DOPAG vyvinula dva speciální aplikační systémy maziv pro SFS Group AG, světového lídra ve výrobě mechanických upevňovacích systémů, přesně tvarovaných součástek a sestav. Návrh ideálního řešení znamenal nejen komplexní testování v technickém centru DOPAG, ale také výrobu speciálního adaptéru.

Moderní vozidla obsahují širokou škálu asistenčních systémů, jejichž cílem je zlepšit zážitek z jízdy a současně zvýšit bezpečnost. Jedná se například o parkovací asistent, asistent udržování v jízdním pruhu, elektronické řízení stability, rozpoznávání dopravních značek, snímání přiblížení atd. Vždy je ale prostor pro další nové funkce. To však jde ruku v ruce s rostoucími požadavky na integraci těchto funkcí do mechaniky vozidla. V automobilovém průmyslu je vynaloženo velké úsilí na nalezení efektivních řešení a u švýcarské společnosti SFS tomu není jinak. SFS nabízí mimo jiné řadu mechanických sestav a komponent, například v oblastí systémů airbagů a ABS/ESP, senzorů, sedadel, dveří nebo vnitřního vybavení. Společnost, která byla založena v roce 1928, je nyní mezinárodní skupinou s více než 80 prodejními a výrobními místy po celém světě.

V portfolio produktů SFS nalezneme i šroubové pohony pro elektrické parkovací brzdy. Ty převádějí rotační pohyb na lineární pohyb a vytvářejí tak brzdný tlak. Při výrobě šroubového pohonu jsou nutné dvě aplikace maziva - nanesení maziva i oleje na součástku. Pro obě aplikace navrhl DOPAG individuální dávkovací systémy, které splňují všechny požadavky, pokud jde o přesnost, reprodukovatelnost a dodržování dob cyklu.

Šroubový pohon je na otočném stole namazán  komorovým dávkovacím ventilem. Díky němu lze  bodové aplikace malých dávek provádět čistě a přesně. Doba cyklu je  extrémně krátká, na namazání je k dispozici jen několik sekund. Dodávka materiálu probíhá z sudového čerpadla z produktové řady DOPAG lubriLine v tandemové verzi. Automatizovaná výrobní linka má tedy neustále k dispozici dodávku materiálu a sudy lze měnit za provozu, bez přerušení výrobyRegulátor tlaku materiálu snižuje a upravuje tlak dávkovaného materiálu na požadovaný pracovní tlak. Tak je zajištěn rovnoměrný výdej materiálu během celého výrobního cyklu.

Důkladné testování v technickém centru
Pro dosažení skutečně přesného a rovnoměrného nanesení oleje na komponent SFS, inženýři DOPAG vyvinuli speciální adaptér. Na počátku byly testovací série prováděny v technickém centru kompetenčního centra DOPAG ve švýcarském Chamu. Tyto testy ukázaly, že  bodový ventil není nejvhodnější řešení pro tuto aplikaci a je potřeba aplikace, která zajistí nanesení materiálu dokonale čistým způsobem. Řešením byl vývoj dalšího speciálního adaptéru pro jehlový dávkovací ventil (0,05-1 ml). Adaptér si během dalších testů vedl dobře a po konzultaci se SFS byl přepracován a dokončen. Materiál je distribuován prostřednictvím tlakové nádrže doplňované čerpadlem  z 200l sudu.  Zubový volumetrický čítač slouží k monitorování průtoku. Na základě systému objemového výtlaku ozubeného kola je možné měřit  průtok s velmi vysokým stupněm přesnosti.   Pokud jde o výrobu komponentů pro automobilový průmysl, je tento požadavek stěžejní, protože automatizované výrobní procesy musí splňovat řadu přísných požadavků. Po úspěšném otestování procesu byly dva dávkovací systémy dodány systémovému integrátorovi, který je začlenil do kompletní výrobní linky.

Plánování projektu

V závislosti na požadavcích jsou možné různé konstrukce systému pro nanášení maziv a olejů. V několika krocích projektu tým odborníků DOPAG spolupracuje se zákazníkem na vývoji koncepce systému, která ve výsledku splňuje všechny požadavky na aplikaci.

 1. Požadavek zákazníka
 2. Poptávku zpracovává DOPAG (dotazník, datové listy, skica)
 3. Studie proveditelnosti, první návrh, případně první zkoušky v technickém centru
 4. Vytvoření hrubé cenové nabídky
 5. Zákazník hodnotí budgetovou nabídku 
 6. Další testování ve spolupráci se zákazníkem
 7. Je vytvořena fixní cenová nabídka
 8. Zákazník zadá objednávku
 9. Plánování projektu / vypracování podrobné konfigurace
 10. Výroba
 11. Dodávka a uvedení do provozu