Automatizované dávkovací systémy pro zalévání elektroniky

Řešení na míru pro dávkování a směšování 2K materiálů

Pro zalévání elektronických součástek firmy stále častěji volí automatizovaná řešení - jak výrobní buňky, tak přizpůsobené speciální systémy. Naše dva příklady ukazují, jak lze ve výrobě implementovat aplikace automatického zalévání. 

Uvnitř výrobní buňky robot přesně najíždí nad součástku a dávkuje předepsané množství materiálu, následně ihned přejíždí na další pozici. Během velmi krátké doby je zapoudřeno více než 15 elektronických součástek. Zalévací materiál je utěsňuje a chrání před vlivy okolního prostředí, jako je prach, špína a vlhkost. To, co nyní vypadá jednoduše, vyžaduje intenzivní fázi plánování a výroby, jelikož společnost DOPAG navrhuje dávkovací zařízení přesně podle požadavků a optimálně jej integruje do celého výrobního procesu.

Společnost DOPAG vyvíjí a vyrábí automatizované dávkovací systémy pro zalévání, lepení a nanášení těsnících pěn. Jedná se o malé, kompaktní výrobní buňky nebo kompletní  systémy, které zahrnují procesy předúpravy a následné úpravy a také manipulaci s komponenty. Pro vývoj automatizované výrobní jednotky sdružil DOPAG všechny kompetence do jednoho týmu. Ze základny v Kierspe (v Sauerlandu) se pan Michael Wortmann a jeho tým starají o komplexní design, konstrukci, software, stejně jako o následné uvedení do provozu v místě určení. „Díky tomu se dokážeme plně ponořit do dávkovací aplikace a celého procesu, protože to je jediný způsob, jak vyvinout systém, který ve výsledku splňuje všechny požadavky zákazníka,“ říká Michael Wortmann, ředitel Automation Technologies. „Naši zákazníci navíc mohou těžit ze skutečnosti, že od začátku projektu mají vždy stejnou kontaktní osobu a vždy vědí, na koho se obrátit, a to i později, po uvedení zařízení do provozu.“

Řešení šité na míru pro větší flexibilitu
Pro projekt globálního výrobce strojů vyvinula společnost DOPAG dávkovací systém pro automatické zalévání s řadou integrovaných procesů předúpravy a následné úpravy včetně procesu manipulace s díly. Součástí dávkovacího systému je řada speciálních funkcí zajišťujících nejvyšší stupeň účinnosti a flexibility. Jeden robot se věnuje výhradně manipulaci. Po dokončení ruční montáže přesune součástky z jednoho výrobního kroku do druhého. Odebírá tedy součástky z předehřívací stanice a přesouvá je do pozice pro zalévání, dále pro vytvrzování atd. Speciální vlastností systému je, že způsob zalévání třech různých sestav je flexibilní. Potřebné množství může uživatel kdykoli upravit tak, aby vyhovovalo aktuální potřebě. Dávkovací stanice je vybavena dalším robotem. Ten je osazen zařízením eldomix , který byl navržen speciálně pro zalévání. „V závislosti na aktuální potřebě se aplikace materiálu automaticky upraví tak, aby byla prováděna například v bodově nebo ve formě housenky,“ uvádí pan Wortmann. „Celkově jsou koncepce systému a programování robotů navrženy tak, aby uživatel mohl flexibilně zasahovat do všech fází procesu, a přitom udržovat celý systém vždy optimálně využit.“

Výrobní buňky pro kompaktní výrobní proces
Výrobní buňky nabízejí kompaktní řešení pro automatizované zalévací aplikace. Na míru vyrobené výdejní systémy mohou být vybaveny systémem  eldomix nebo jiným zařízením z produktové řady DOPAG.  Po ruční montáži jsou součástky postupně  automaticky zality materiálem. Pokud výroba vyžaduje několik procesních kroků, mohou být jednotlivé výrobní buňky navrženy také jako linka. Tak lze do výrobního procesu integrovat další  kroky -předúpravu nebo následnou úpravu, včetně automatické manipulace. Tyto speciální systémy i výrobní buňky nabízejí procesně spolehlivé řešení pro aplikaci zalévání, které zajistí vysokou úroveň reprodukovatelnosti a kvality.

 

Project outline

  1. Poptávka zahrnující informace o aplikaci, materiálu atd.
  2. První návrh projektu a příprava nabídky
  3. Testování materiálu, součástek 
  4. Doladění nabídky, zadání objednávky, případné další testy
  5. Konstrukce
  6. Výroba a uvedení do provozu
  7. Přejímka zařízení zákazníkem
  8. Dodání a instalace systému v místě
  9. Finální přejímka

Dávkovací systémy na míru pro automatické zalévání