Flexibilní návrh automatizace

Multifunkční buňka pro robotickou funkci předúpravy nebo aplikaci lepidel, tmelů, zalévacích materiálů a maziv

U automatizovaných výrobních procesů je vyžadována vysoká úroveň procesní spolehlivosti, snadná manipulace a určitý stupeň flexibility. Multifunkční buňka od DOPAGu přesně tyto požadavky splňuje. Má autonomní robotický systém, do kterého lze integrovat všechny běžné aplikační systémy. Multifunkční buňka je vhodná pro dávkování a aplikaci jednosložkových a dvousložkových lepidel a tmelů, zalévacích materiálů nebo maziv. Bez problémů lze také integrovat procesní technologii pro předúpravu a následnou úpravu komponentů - například předúpravu plazmou nebo vytvrzovací systémy.

Multifunkční buňka se snadno používá a nabízí vysoký stupeň flexibility. Nosič komponentu lze během výroby podle potřeby měnit v několika jednoduchých krocích. Volitelně je k dispozici jeden sběrač nosiče komponentu. Bezpečnou a pohodlnou práci zajišťují bezpečnostní dveře nebo křídlové dveře pro systémová zařízení, integrovaný odpadní kontejner a předprogramovaná regenerační poloha.

Předinstalované softwarové programy zajišťují snadné nastavení
K nastavení nového procesu nejsou nutné znalosti programování robotů. Všechny požadované parametry jsou volně nastavitelné. Polohy robota se zadají do tabulky na ovládacím panelu. Robot poté postupně najíždí na zadané body. Pro každý pracovní bod lze individuálně nastavit různé parametry, jako je průtok, dávkované množství a takt. Můžeme také nastavit polohy pro přeúpravu a navazující funkce, jako je náběh, regenerace a propláchnutí mixéru. Celkem lze uložit 20 programů. Softwarové nástroje pro nastavení trajektorie a paletové aplikace jsou již předinstalovány.

Individuální konfigurace dle požadavků zákazníka
Multifunkční buňka má modulární strukturu a lze ji konfigurovat individuálně v závislosti na požadavcích zákazníka, aplikaci a požadovaných procesech předúpravy a následné úpravy. U všech aplikací je zajištěna reprodukovatelná a trvale vysoká kvalita výsledného produktu, jakož i vysoká úroveň hospodárnosti a účinnosti.

Výhody předprogramovaných trajektorií

Softwarové aplikace pro trajektorie

 • Tuto funkci lze využít pro definování cesty s jednoduchými obrysy.

 • Body se zapisují do tabulky a postupuje se od jednoho k druhému bez zastavení.
 • Pro každý bod lze definovat, zda má začít nebo skončit dávkování.
 • Celkem může uživatel využít 20 programů.
 • Do jednoho program se dá uložit 50 bodů. Detaily jsou uvedeny v tabulce.
 • Pokud tato funkce není pro aplikaci dostačující, lze roboty naprogramovat také pomocí kompletní sady příkazů, volitelných pomocí parametrů.

Softwarové nástroje pro paletové aplikace

 • Tato funkce se využije pro vertikální pohyb na pracovní pozici, např. při zalévání komponentů.

 • Na body zapsané v tabulce se najíždí postupně.
 • Nejprve se najede nad pozici X/Y, poté se provede přesun do uvedené výšky (Z).
 • Robot se zastaví, když dosáhne dané pozice.
 • Aplikace se v případě potřeby provede ve dvou fázích.
 • Po aplikaci se robot přesune ve směru Z (výška) do pojezdové roviny  X/Y.

Tabulka pro zadávání pozic robota - výpis možností nastavení