Flexibel automatisering

Multifunktionell cell för robotassisterad förbehandling eller applicering av lim, tätningsmedel, ingjutningsmaterial och smörjmedel.

I automatiserade produktionsprocesser krävs hög processäkerhet, bekväm hantering och viss flexibilitet. Den multifunktionella cellen från DOPAG uppfyller exakt dessa krav. Den är utrustad med ett autonomt robotsystem, i vilket alla vanliga applikationssystem kan integreras. Den multifunktionella cellen är lämplig för dosering och applicering av en- och tvåkomponentslim, tätningsmedel, ingjutningsmaterial och smörjmedel. Processtekniken för för- och efterbehandling av komponenter - t.ex. plasmaförbehandling eller olika härdningssystem - kan enkelt integreras.

Den multifunktionella cellenär lätt att använda och erbjuder hög flexibilitet. Arbetsstyckebäraren kan bytas ut vid behov. Den kan bytas ut under produktionen med bara några få steg. Som tillval finns en enda arbetsstyckebärarupptagning. En valfri arbetsstyckesökning ökar också processäkerheten. En säkerhetsdörr eller svängdörr för att utrusta systemet, en integrerad avfallsbehållare och ett förprogrammerat regenereringsläge garanterar en säker och bekväm drift.

Förinstallerade programvaror säkerställer enkel driftIngen kunskap om robotprogrammering krävs för att ställa in en ny produkt. Alla nödvändiga parametrar kan konfigureras fritt. Robotpositionerna kan anges i en tabell i kontrollpanelen. Roboten bearbetar sedan varje inmatad punkt en efter en. För varje arbetspunkt kan olika parametrar som volymflöde, doseringsmängd och paustid ställas in individuellt. Positionerna för förbehandlings- och efterbehandlingsfunktioner, t.ex. förkörning, regenerering och sköljning, kan också ställas in. Totalt kan 20 program lagras. Programvaruverktygen för räls- och palltillämpningar är förinstallerade.

Individuell konfiguration baserad på kundens kravDen multifunktionella cellen har en modulär konstruktion och kan konfigureras individuellt enligt kundens krav, tillämpning och de nödvändiga för- och efterbehandlingsprocesserna. I alla tillämpningar garanteras reproducerbar och konstant hög produktkvalitet samt hög kostnadseffektivitet och effektivitet.

Fördelar med förprogrammerade räls- och palltillämpningar

Programvaruverktyg för järnvägsapplikationer

 • Den här funktionen kan användas för att definiera enkla konturer för en rälstillämpning.

 • Punkterna anges i en tabell och körs fram en efter en utan att stanna.
 • För varje punkt kan det definieras om mätningen ska börja eller sluta.
 • Totalt kan 20 program lagras.
 • 50 punkter kan lagras per program. Uppgifterna förs in i en tabell.
 • Om denna funktionalitet inte är tillräcklig för en tillämpning kan robotprogrammen också programmeras med robotens fullständiga uppsättning kommandon, som kan väljas via parametrar.

Programvaruverktyg för palltillämpningar

 • Den här funktionen används för att flytta vertikalt till positioner i arbetsområdet, t.ex. för att gjuta in komponenter.

 • De punkter som anges i tabellen närmar sig en efter en.
 • X/Y-positionen närmar sig först över komponenterna, därefter sker inmatningen på den konfigurerade höjden (Z).
 • Roboten stannar när den når positionen.
 • Tillämpningen utförs, eventuellt i två nivåer.
 • Efter appliceringen återvänder roboten till X/Y-förflyttningsplanet i Z-riktning (höjd).

Tabell för inmatning av positioner för roboten - Utdrag av inställningsalternativ