Přesné dávkování jednosložkových lepidel a těsnicích materiálů

Nová produktová řada glueLine nabízí čerpadla, ventily a kompletní systémy určené speciálně pro jednosložkové materiály.

Přesné dávkování, komplexní sledování procesů a vysoká reprodukovatelnost – vysoké standardy ve výrobě a automatizovaných procesech vyžadují efektivní dávkovací technologii ve všech průmyslových odvětvích. To může zahrnovat lepení nebo těsnění LED světel, dílů vozidel nebo součástí při konstrukci letadel, abychom uvedli jen několik příkladů. 

Díky produktové řadě glueLine nabízí společnost DOPAG individuální přizpůsobitelná řešení pro dávkování a aplikaci jednosložkových lepidel a těsnicích materiálů pro všechna použití. Produktová řada zahrnuje prémiové komponenty, jako jsou čerpadla a ventily, které lze individuálně integrovat do stávajících výrobních linek. K dispozici jsou také kompletní, automatizovaná a samostatná řešení. Všechny komponenty a systémy jsou k dispozici v různých verzích a mohou být sestaveny individuálně podle požadavků použití. 

Produktová řada glueLine obsahuje komponenty pro celý výrobní proces:

  • Doprava materiálu
  • Dávkovací čerpadla a ventily
  • Komponenty pro sledování a řízení
  • Kompletních jednosložkové dávkovací systémy 

Vysoká flexibilita díky modulární konstrukci
Ve vztahu k dopravě materiálu nabízí společnost DOPAG bubnová a válcová čerpadla, tlakové nádrže a doplňovací jednotky v různých formách. Pokud jde o dávkovací technologii, zákazníci si mohou vybrat ze zubových dávkovacích čerpadel, excentrických šnekových čerpadel nebo pístových dávkovacích systémů v závislosti na materiálu a použití. Pro vypouštění materiálu jsou k dispozici různé odměřovací a dávkovací ventily. Speciálně pro zpracování abrazivních materiálů jsou k dispozici speciální hermeticky uzavřené membránové dávkovací ventily v provedení z tvrdokovu. Při navrhování systému lze pro sledování procesů a zajištění kvality přidat například zubové průtokoměry, řídicí jednotku dávkování a snímače tlaku. 

Systémová řešení pro okamžité použití ve výrobě

Společnost DOPAG nabízí díky glueLine kompletní systémová řešení pro zákazníky, kteří potřebují použitelný dávkovací systém pro své výrobní procesy. Zubový systém pro dávkování jednosložkových materiálů eldodis nabízí zubové dávkovací čerpadlo speciálně navržené společností DOPAG a je vhodný zejména pro zpracování lepidel a těsnicích materiálů střední až vysoké viskozity. Dopravní kapacita systému je do značné míry dána velikostí zubového dávkovacího čerpadla převodovky a otáčkami čerpadla. 

K dispozici je také pístový systém pro dávkování jednosložkových materiálů vectodis a excentrických šnekový systém pro dávkování jednosložkových materiálů rotordis. Společnost DOPAG navíc nabízí modulární řešení s multifunkčním článkem pro jednoduché automatizované procesy. Všechny systémy jsou individuálně navrženy odborníky společnosti DOPAG na základě požadavků pro příslušné použití a výrobního procesu. Produkty DOPAG jsou samozřejmě dokonalým základem pro profesionální implementaci procesů lepení v souladu s normou DIN 2304.

Přehled všech produktů: www.dopag.com/glueline