Dokonalost v dávkování oleje

Precizní dávkování s řadou lubriLine

Dokonalost v dávkování oleje: DOPAG vyvinul řadu lubriLine speciálně pro výrobu v sektoru automotive. LubriLine splňuje všechny požadavky vysoce automatizovaných aplikací maziv a olejů.

Dávkování v sektoru automotive je specifické krátkými, mnohonásobně opakovanými cykly a přísně definovanou tolerancí dávkovaného objemu. Proto je přesné a spolehlivé dávkování nanejvýš nepostradatelné. Naše řada lubriLine byla speciálně vyvinuta jako odpověď na tuto výzvu.

Modulární sudová čerpadla
Sudová čerpadla P80 a P200 jsou čerpadla nové generace a tvoří základ systému lubriLine. Byla vyvinuta speciálně pro aplikace maziv a obsahují buď dvoučinný kulový ventil anebo chop check píst. Dodávají maziva a oleje o různé konzistenci až do třídy 3 NLGI přímo z originálních zásobníků. Stěrací deska, která je součástí systému a vyvíjením optimálního povrchového tlaku zajišťuje plynulé a konzistentní vytlačování materiálu. Deska má těsnění, které zabraňuje průniku vzduchu do zásobníku a tvoření bublin v materiálu.  Zdvih je dostupný ve dvou základních konfiguracích - P80 a P200. Čerpadla jsou stavěny modulárně, což umožňuje jak jejich samostatné nastavení, tak optimální uspořádání na každou aplikaci.

Správný ventil na každou aplikaci

Základní konfigurace dávkovacího systému se skládá z čerpadla, regulátoru tlaku v materiálu a dávkovacího nebo výpustního ventilu. Dá se doplnit dalšími díly jako např. ovládací jednotkou nebo objemovým čítačem. Výhodou DOPAG řady lubriLine je mimo jiné i to, že nabízí vhodný ventil na téměř každou aplikaci. Naše jehlové a komorové dávkovací ventily nabízí spolehlivé řešení pro kontaktní mazání u aplikací s krátkým cyklem a požadavkem na maximální přesnost v objemu každé dávky. Pro bezkontaktní aplikace nabízíme vysokorychlostní ventil, který umožňuje nanášení z dálky až 120mm a je vhodný pro aplikace v těžce dosažitelných místech.

Pro bezkontaktní aplikace poskytujeme jak bodové ventily, tak i stříkací. Bodový ventil je schopen extrémně rychlého dávkování - až 200 cyklů za vteřinu - zatímco udržuje spotřebu materiálu na minimu. Základní konfiguraci lze rozšířit o volitelné díly, spolu s kterými tyto dva typu ventilu bezproblému obslouží v podstatě jakoukoli aplikaci. Jejich typické, ideální nasazení je v aplikacích maziva a oleje ve velmi těžko dosažitelných místech jako např. v komponentech s drážkou.

Těžko dosažitelná místa, různé úhly náklonu, rychlé bodové dávkování...i komplikovanější dávkování oleje múže být snadné. S dávkovacím systémem a doplňkovým vybavením DOPAG lubriLine dosáhnete vysoce precizních výsledků, tak jak si žádá standard moderní výroby sektoru automotive.