Dávkovací a míchací systém pro lepení automobilových dílů

DOPAG implementuje globálně jednotnou a procesně bezpečnou aplikaci.

Při výrobě automobilů se dnes spojuje velké množství součástí. Díky tomu jsou vozidla nejen lehčí, ale zvyšuje se i bezpečnost při nehodách. V porovnání se svařovanými vozy dosahují lepších výsledků v nárazových testech. Lepeny jsou například součásti karoserie a interiéru, okna a dokonce i součásti motoru. Aby lepení spolehlivě drželo a mělo dlouhou životnost, je důležité přesné dávkování a míchání lepidla. Společnost DOPAG vyvinula individuální řešení pro celosvětově působícího dodavatele automobilového průmyslu.

Systém dávkování a míchání se používá při výrobě zadních dveří. Plastový díl musí být spojen s kovovou nebo kompozitní deskou. Používá se dávkovací a míchací systém eldomix od společnosti DOPAG, který se ideálně hodí pro lepení a lze jej snadno integrovat do vysoce automatizovaných výrobních linek automobilového průmyslu. Dávkuje se a míchá dvousložkový polyuretan. Během aplikace robot s vysokou přesností umístí kuličku kolem obložení zadních dveří rychlostí 300 ccm/min.

Přesné a procesně spolehlivé měření

V automobilovém průmyslu je vyžadována vysoká přesnost s extrémně malými tolerancemi a vysoká procesní spolehlivost a reprodukovatelnost. Z tohoto důvodu, a vzhledem k citlivému materiálu, umístila společnost DOPAG při návrhu celou míchací hlavu eldomix na konec robotického ramene. Díky tomu jsou odchylky naměřených hodnot od nastavených parametrů jen velmi malé a lze splnit všechny požadavky na přesnost dávkování. S přístrojem eldomix je možné dávkovat velmi náročný materiál při vysokém průtoku a zachovat velmi malou chybovost.

Pro optimální řízení a monitorování procesu se používají regulátory tlaku materiálu a zubové průtokoměry. Regulátory tlaku materiálu snižují tlak dopravovaného materiálu na požadovaný pracovní tlak. Zubové průtokoměry umožňují přesné měření aktuálního průtoku materiálu a zajišťují tak mimořádně přesnou aplikaci. Pro přívod materiálu a proces míchání se používají zubová dávkovací čerpadla se servopohony. I nepatrné změny teploty mohou vést k přetlaku nebo kolísání směšovacího poměru. Materiál nelze zahřívat. Aby byla zajištěna konstantní teplota, je celý přívod materiálu umístěn v klimatizované buňce. Díky dodržení všech těchto požadavků lze zaručit trvale vysokou přesnost a opakovatelnost dávkování.

Výdejní systém bude zaveden celosvětově

Dodavatel pro automobilový průmysl má výrobní závody ve více než 30 zemích. Výrobní linky se plánují jednou a pak se zavádějí po celém světě. Jako výrobce, který působí také po celém světě, je společnost DOPAG schopna přesně tento požadavek splnit a replikovat dávkovací a míchací systém na všech požadovaných koncových místech po celém světě. Pro dodavatele pro automobilový průmysl to byl vedle individuálního designu rozhodující důvod pro partnerství se společností DOPAG. Pokud by bylo nutné provést úpravy systému v důsledku měnících se požadavků, společnost DOPAG je provede celosvětově na všech používaných systémech i v budoucnu.