Automatická aplikace těsnění PU na komponenty

Výhody pěnových těsnění oproti ručně vkládaným těsněním

PU těsnění se používají ve dveřních modulech a osvětlení v automobilovém průmyslu, jako těsnění dveří a ventilačních systémů rozvaděčů a také například při výrobě filtrů a v balícím průmyslu. Nanášejí se pomocí procesu FIPFG (formed-in-place foam gasket). Dvousložkový materiál pro pěnové těsnění se nanáší na komponenty přímo na místo, kde má být umístěno těsnění. To poté vytvrdne při pokojové teplotě. Proto se někdy označuje jako těsnění „in situ“

S FIPFG se polymerní reakční materiály odměřují, směšují a poté aplikují pomocí dynamického míchacího systému, jako je dynamicLine firmy DOPAG. Existuje složka A (polyol) a složka B, tvrdidlo (MDI isokyanát). Složka A má různě dlouhé molekulární řetězce. To určuje, jak měkká nebo tvrdá bude pěna po vytvrzení. Čím delší jsou molekulární řetězce, tím měkčí a pružnější bude výsledná pěna. Chemická reakce se spouští smícháním složek A a B v dávkovacím systému. Vytvoří se síť molekulárních řetězců, polymer a produkt rozkladu oxid uhličitý. V technologii používané společností DOPAG, nízkotlakým procesem, vede tato reakce ke zpěnění materiálu. Ten poté lze například pomocí lineárního robota aplikovat přímo do drážky nebo do požadovaného tvaru a také na ploché povrchy. Výsledkem je těsnění z měkké pěny, které vytvrzuje při pokojové teplotě a bez použití temperovací pece.

Jaké jsou výhody PU těsnění ve srovnání s ručně vkládanými těsněními?

 • V zásadě lze utěsnit všechny průmyslové součásti a tvary  (včetně 3D) 
 • Těsnění PU lze automaticky upevnit na dané místo; mohou se lepit bez další lepicí pásky
 • Počáteční a koncový bod pěnové housenky se spojí do sebe díky kontrolovanému překrytí naprogramovanému společností DOPAG, bez nežádoucích spojovacích bodů
 • Žádné otevřené spáry nebo řezy
 • Parametry - jako je šířka, výška a tvrdost těsnění lze ovlivnit nastavením
 • Snížená chybovost ve srovnání s manuální aplikací
 • Vysoká efektivita nákladů: ve srovnání s ručně vkládanými těsněními jsou náklady na těsnění vzhledem k vysoké kvalitě celkově nižší
 • Krátké doby cyklu umožňují efektivní automatizovanou výrobu
 • Nízké požadavky na skladování
 • Udržitelné: ve srovnání s lisovanými nebo řezanými těsněními prakticky neexistuje žádný odpad
 • Ekologické proplachování dávkovacího systému vodou
 • Nelepivé při pokojové teplotě po přibližně 4 až 20 minutách, není tedy nutné vytvrzování v temperovací peci

dynamicLine – efektivní systém pro výrobu PU těsnění

DynamicLine firmy DOPAG byl speciálně vyvinut pro nanášení pěnového těsnění  / FIPFG. Tento dynamický směšovací systém zpracovává polymerní reakční materiály pro výrobu PU těsnění přesně a  se zachováním trvale vysoké kvality. Těsnění lze pomocí lineárního robota automaticky aplikovat přímo na součástky. Další možností je použít průmyslového robota k umístění komponenty pod pevně namontovanou směšovací hlavu a pohybem dílu zajistit nanesení pěnové housenky na trajektorii. Těsnění vytvrzuje při pokojové teplotě. Doba zrání závisí na různých faktorech - na typu materiálu, na směšovacím poměru, na okolní  teplotě nebo vlhkosti vzduchu. V řídící jednotce lze ukládat různé dávkovací programy a trajektorie nanášení. Parametry procesu  lze tedy flexibilně měnit. Můžeme například přepínat mezi několika komponentami nebo recepturami materiálů nebo můžeme zvolit různé rychlosti nanášení s variabilní šířkou nebo výškou housenky těsnění.

Dynamický směšovací systém pro nanášení těsnění / FIPFG