Aditivní výroba

Příprava dvousložkových plastů pro 3D tisk

Aditivní výroba se velmi rychle etablovala v řadě průkopnických odvětví, jako jsou automobilový průmysl, zdravotnictví a průmysl spotřebního zboží, kde nyní plně doplňuje tradiční výrobní postupy. Společnosti se obracejí na technologii 3D tisku především z důvodu jejích ekonomických výhod (např. zvýšení produktivity a snížení nákladů), ale také proto, že umožňuje použití mnoha různých metod a materiálů.

Zpracování plastů pro 3D tisk se systémem eldomix
DOPAG portfolio nabízí speciální dávkovací a směšovací systémy pro různé typy 3D tisku. V procesech SLA (Stereolitografie) a DLP / DLS (Digital Light Processing) lze použít dávkovací systém eldomix k přesnému nadávkování a smíchán dvousložkového materiálu na bázi epoxidové pryskyřice, polyuretanu, akrylu nebo silikonu. Takto připravený materiál se pak ručně nebo automaticky plní do zásobníku 3D tiskárny.

Během stereolitografie je kapalný materiál vrstvu po vrstvě přeměňován na pevnou látku v procesu zvaném fotopolymerizace. To znamená, že produkt je selektivně vytvrzován pomocí světelného zdroje - obvyke laseru - pohybujícího se na ose X a Y. SLA se často používá při výrobě 3D modelů, prototypů, vzorků a výrobních dílů v různých průmyslových odvětvích, jako jsou prototypování, dentální technologie, šperkařství a modelování. Proces DLP / DLS oproti tomu využívá digitálního UV zdroje světla a promítá jednotný obraz každé vrstvy na celou platformu.

Systémy DOPAG se již úspěšně podílí na aditivních výrobních procesech mnoha renomovaných výrobců. Naši techničtí odborníci se v tomto oboru aktivně angažují a jsou schopni zákazníkům společnosti DOPAG poskytnout moderní řešení, orientovaná na individuální aplikace.