Additiv tillverkning

Förberedelse av plast för flytande 3D-utskrift

Additiv tillverkning har mycket snabbt etablerat sig inom ett antal pionjärindustrier, t.ex. bilindustrin, medicinteknik och konsumentvaruindustrin, där den kompletterar traditionella tillverkningsmetoder. Företagen använder 3D-utskriftsteknik för att dra nytta av de många ekonomiska fördelar som den erbjuder - t.ex. ökad produktivitet och kostnadsminskningar - men också för de många olika metoder och material som kan användas.

Bearbetning av plaster för 3D-utskrift med eldomix
DOPAG erbjuder speciella doserings- och blandningssystem för olika 3D-utskriftsprocesser för flytande material. I processerna SLA (stereolitografi) och DLP / DLS (Digital Light Processing) doserar och blandar doseringssystemet eldomix exakt tvåkomponentsmaterial baserade på epoxiharts, polyuretan, akryl eller silikon. Det beredda materialet fylls sedan manuellt eller automatiskt i 3D-skrivarens materialbehållare.

I stereolitografin omvandlas det flytande materialet till fast material lager för lager i en process som kallas fotopolymerisering. Detta innebär att produkten selektivt härdas med hjälp av en ljuskälla - vanligtvis en laser som rör sig på X- och Y-axeln. SLA används ofta vid tillverkning av 3D-modeller, prototyper, prover och produktionsdelar inom olika branscher, t.ex. prototyptillverkning, tandteknik, smycken och modellering. DLP / DLS å andra sidan använder en digital UV-ljuskälla för att projicera en enskild bild av varje lager på hela plattformen.

DOPAG-system används redan i stor utsträckning av kända tillverkare som använder additiv tillverkning. Våra experter är aktivt involverade i branschen och kan alltid ge DOPAG-kunder en aktuell, tillämpningsorienterad lösning.