Reprodukovatelná kvalita těsnění z PU pěny

S dynamicLine nabízí DOPAG automatické řešení nanášení těsnění

Vysoká přilnavost, dlouhá životnost a reprodukovatelnost - díky dynamicLine společnosti DOPAG mohou být PU těsnění nanášena automaticky pomocí procesu FIPFG (pěnová těsnění aplikována na místo). PU těsnění se používají ve dveřních modulech a při výrobě osvětlení v automobilovém průmyslu, pro těsnění dveří a ve ventilačních systémech rozvaděčů a také například při výrobě filtrů nebo v balícím průmyslu.

Systém dynamického míchání dynamicLine zpracovává polymerní reakční materiály určené pro výrobu PU těsnění. Důraz je kladen na přesnost nanášení a zachování trvale vysoké kvality těsnění. Pomocí lineárního robota lze těsnění aplikovat přímo do drážky nebo formy, stejně jako na rovné povrchy. Výsledkem procesu je měkké pěnové těsnění, které vytvrzuje při pokojové teplotě bez použití temperovací pece. Aby bylo možné kompenzovat vliv různých výrobních prostředí a nanášet tedy pěnová těsnění ve stálé kvalitě, lze regulovat teplotu směšovací komory, materiálových zásobníků a hadic.

Řídící jednotka může uložit několik dávkovacích a polohovacích programů. Parametry tak lze flexibilně měnit. Můžete například přepínat mezi různými složkami nebo složením materiálu nebo můžete zvolit různé rychlosti nanášení s různými šířkami nebo výškami těsnění.

Výhody PU těsnění ve srovnání s ručně vkládaným těsněním
Ve srovnání s ručně vkládanými těsněními lze PU těsnění automaticky zafixovat na místě a lze je aplikovat bez další lepicí pásky. Díky kontrolovanému překrytí naprogramovanému společností DOPAG se počáteční a koncový bod pěnové housenky kontinuálně spojí  a nedochází k nežádoucím spojovacím bodům ani k žádným mezerám.

Náklady na proces jsou také podstatně nižší a samotné těsnění má vyšší výslednou kvalitu. Krátké doby cyklu umožňují efektivní automatizovanou výrobu. Ve srovnání s lisovanými nebo řezanými těsněními prakticky neexistuje žádný odpad. Systém lze propláchnout vodou bez nutnosti použití rozpouštědel.

Vysoká flexibilita: aplikace pro lepení a zalévání
DynamicLine nabízí také řešení pro dynamické míchání a následnou automatickou aplikaci lepidel a zalévacích hmot. Dynamická směšovací hlava je vhodná pro širokou škálu materiálů, od nízkoviskózních až po vysoce tixotropní. Použití lineárních nebo průmyslových robotů umožňuje automatizaci, která splňuje požadavky na výrobní proces.

Dynamický směšovací systém pro nanášení těsnění / FIPFG