Dispenseringsteknik för alla kompositapplikationer från en enda källa.

DOPAG kommer att presentera sitt produktsortiment för tillverkning av kompositmaterial på JEC World i Paris, världens största kompositmässa.

De tillämpningar som ingår i tillverkningen av kompositkomponenter är komplexa. Därför är det viktigt att den doserings- och blandningsteknik som används i produktionsprocessen garanterar absolut precision och tillförlitlighet. DOPAG har utvecklat speciella doseringssystem för tillverkning av kompositkomponenter, som möjliggör optimal bearbetning av dessa komplexa material och som också uppfyller kraven på ökad automatisering. DOPAG erbjuder doserings- och blandningssystem för alla komposittillämpningar från en enda källa, från limning och tätning till filamentlindning, RTM, infusion och pultrusion. Kunderna kan träffa DOPAG:s experter och lära sig allt om produktsortimentet på världens ledande mässa för kompositindustrin, den 3-5 maj på JEC World i Paris. DOPAG:s utställningsmonter finns i hall 6, monter E72.

Bearbetar polyuretan och epoxiharts på ett tillförlitligt sättDoserings- och blandningssystemen bearbetar en- och flerkomponentmaterial som polyuretan, polysulfider och epoxiharts med precision. En tillförlitlig, replikerbar applicering garanteras alltid. Detta gör att de lämpar sig för användning inom alla branscher. DOPAG-system används inom alla områden där lättviktsdesign är viktigt. Detta inkluderar bil- och e-mobilitetsindustrin, flyg- och rymdindustrin samt vid konstruktion av vindkraftverk. DOPAG specialtillverkar alla doserings- och blandningssystem exakt enligt kundens krav och konfigurerar dem därefter.

Dra nytta av automatiserade lösningarDOPAGerbjuder automatiserade lösningar för alla komposittillämpningar, som möjliggör betydande förbättringar när det gäller bearbetningstid, reproducerbarhet och materialanvändning. Detta innebär att kunderna kan dra nytta av lägre tidsåtgång, ökad produktivitet och minskade produktionskostnader vid större kvantiteter.