Nåldoserventiler

Snabb och exakt dosering av små mängder

Nåldoserventilen är ett universalverktyg: Den bearbetar mycket små mängder smörjmedel, oljor, fästmaterial och tätningsmedel med hög precision. Och hur snabbt som helst. Du drar också fördel av låga underhållskostnader och pålitlig tillverkning.

Gå till produktportalen: Beställ en produkt nu!

Dina fördelar:

 • En ventil för minimala mängder i särklass med en minimal dosermängd på 0,001 ml
 • Upp till 10 miljoner läckfria sprut tack vare DOPAGs Long Life Seal-koncept
 • Dosernoggrannhet < ±1 procent
 • Korta cykeltider med upp till två sprut i sekunden

För stabila tillverkningsprocessser

Nåldoserventilen fungerar enligt den volumetriska dosertekniken och appliceringen genomförs i enskilda sprut. En stoppskruv fixerar dosermängden. På det sättet garanteras extremt hög grad av repeterbarhet, reproducerbarhet och pålitliga processer konstant. Samma ventil kan användas till olika dosermängder och slutprodukter.

Snabba cykeltider 

Nåldoserventilen påverkas inte av tryckväxlingar(3–50 bar) och är därmed inte heller beroende av ändringar i viskositeten eller temperaturen. En styrenhet för systemet behövs inte. För att bearbeta lågviskösa material kan trycktankar sättas in. Materialet kastas ut direkt från nåldoserventilen. Detta är anledningen till att mycket korta cykeltider kan tillämpas. 

Pålitliga tillverkningsprocesser

Med DOPAGs Long Life Seal-koncept kan man åstadkomma upp till 10 miljoner läckfria sprut. Jämfört med befintliga varianter ger detta upp till 20 procent lägre underhållskostnader och färre avbrott i tillverkningsprocessen. 

Lämplig för reaktiva fästmaterial

Nåldoserventilen har en pneumatisk drivning. Den är åtskild från doserkammaren. Materialet kan inte tränga igenom drivningscylindern och störa ventilnålens rörelser. Detta är anledningen till att ventilen också bearbetar reaktiva, aggressiva och slipande fästmaterial.

Enkel övervakning

Med hjälp av den magnetiska slagsensorn som är installerad i ventilen är det möjligt att använda vanliga C-öppna sensorer. Dessa är magnetdrivna, mer noggranna och installeras både enkelt och snabbt. Tillförlitligheten till processen ökar precis som kolvens noggrannhet.

Gå till produktportalen: Beställ en produkt nu!

Tekniska specifikationer:

 • Punktvis applicering (volumetrisk dosering)
 • Dosermängd per sprut 0,001–3,00 ml (beroende på storleken)
 • Viskositeten ligger på mellan 10 till 200 000 mPas
 • Insläppstryck för materialet 3–50 bar
 • Klart för slagsensor
 • Olika tätningsvarianter och material finns

Lämpliga tillbehör:

 • Magnetventilsskiva 24 V
 • Sprutadapter
 • Enkel sändare med olika kablar
 • Kanylanslutning med olika kanyler
 • Mikroflödessensor för att öka tilliten till processer
 • Pneumatiskt eller elektriskt handtag

Nästa steg:

Beställ produkten direkt via produktportalen

Hämta vår broschyr

Ring oss:

Victoria Faugust
Försäljningschef

+46 (0)31 797 48 90