Upptäckt av stroke

En tillförlitlig övervakning av korrekt ventilfunktion

Anordningen för slagdetektering övervakar den korrekta aktiviteten hos olika ventiltyper. Den upptäcker uppåtriktad rörelse av doseringsnålen eller doseringskolven och sänder signaler för att indikera att ventilen fungerar korrekt.

Kompatibel med:

Jämför flera produkter och beställ dem online!

Besök vår produktportal nu