Kammardoserventiler

Exakt dosering av smörjmedel

Med kammardoserventiler får man mycket precisa doseringar. Dessa fungerar enligt den volumetriska doserprincipen och bearbetar smörjmedel med hög precision – utan att det finns behov av ytterligare övervakning och så gott som underhållsfritt.

Gå till produktportalen: Beställ en produkt nu!

Dina fördelar:

 • Upp till 8 miljoner sprut med genomgående kvalitet tack vare DOPAG Long Life Seal-konceptet

 • Dosernoggrannhet < ±1 procent

 • Korta cykeltider

 • Pålitlig process till och med utan ytterligare övervakning

 • Rena brott, fullständigt enhetlig punktapplicering

Arbeta med repeterbar noggrannhet

Kammardoserventiler arbetar enligt principen om volumetrisk dosering. Materialet fördelas i sprut via en doserkolv. Detta gör att man får en doseringsprocess som inte påverkas av tryckväxlingar (25–150 bar). Dra fördel av maximal repeterbarhet, reproducerbarhet och processer som du kan lita på.

Doservolymen (0,05 till 100 ml) kan justeras hur många gånger som helst och fixeras på ett enkelt och snabbt sätt med hjälp av en stoppskruv. Samma ventil kan med andra ord användas till olika dosermängder och slutprodukter.

Spara tid och pengar med vår teknik

Med DOPAGs Long Life Seal-koncept har vi tagit ytterligare steg för att förbättra seriernas tätningsteknik vilken har provats och testats under många års tid. Efter djupgående test har det framkommit att ventilen kan applicera cirka 1,2 miljoner sprut utan att läcka. Upp till 8 miljoner sprut kan doseras med kontinuerlig noggrannhet.

Processer som du kan lita på utan krav på ytterligare övervakning 

När doserkammaren fylls på eller töms styrs doserventilen med hjälp av materialtrycket. Med hjälp av en slagsensor övervakas doserkolvens rörelse och på så sätt upptäcks materialflödet indirekt. Detta betyder att man inte längre behöver använda något komplicerat system för ytterligare övervakning av materialflödet.

Exakt dosering utan dropp

Stängningsprincipen går ut på att man får en återhållningseffekt vid materialutloppet. Detta förhindrar att materialet droppar och gör att tråden alltid bryts på ett exakt och rent sätt.

Gå till produktportalen: Beställ en produkt nu!

Dosering av smörjmedel med DOPAGs kammardoseringsventil

Tekniska specifikationer: 

 • Punkttillämpningar (volumetrisk dosering)
 • Doservolym per sprut 0,05–100,00 ml (fyra storlekar att välja bland)
 • Dosernoggrannhet < ±1 procent
 • Viskositetsintervall 1 000 till 1 000 000 mPas
 • Klart för slagsensor
 • Återhållningseffekt
   

Tillval: Lämpliga tillbehör:

 • Magnetventilsskiva 24 V
 • Sprutadapter
 • Enkel sändare med olika kablar
 • Kanylanslutning med olika kanyler
 • Pneumatiskt eller elektriskt handtag"

Nästa steg:

Beställ produkten direkt via produktportalen

Hämta vår broschyr

Ring oss:

Victoria Faugust
Försäljningschef

+46 (0)31 797 48 90