Handhållna doseringsventiler

Manuell dosering av smörjmedel

Baserat på konstruktionen av de beprövade och testade lubriLine-doseringsventilerna har DOPAG utvecklat vertikala handhållna doseringsventiler för manuell användning. Ventilerna finns i tre olika versioner och är lämpliga för alla tillämpningar som kräver en mycket noggrann och ren manuell applicering av fett eller olja. Även svåråtkomliga områden är mycket lätta att komma åt med dem. Dessutom kommer deras användarvänliga utformning att komma väl till pass på alla manuella arbetsplatser som förlitar sig på enkel och snabb hantering.

De handhållna doseringsventilerna är byggda för volymetrisk, punktvis applicering av material. De är det perfekta valet för tillämpningar där hög repeterbarhet är viktig. Men om kravet istället är kontinuerlig dosering rekommenderar vi att du använder våra handhållna doseringsventiler.

Funktioner

 • Finns i följande versioner:
  • 0,003 - 0,2 ml (baserat på nåldoseringsventil)
  • 0,05 - 0,5 ml (baserat på kammarens doseringsventil).
  • 0,1 - 3 ml (baserat på kammarens doseringsventil)
 • Finns endast som en komplett enhet
 • Pneumatisk eller elektronisk version
 • För vertikal montering på en balanseringsenhet eller liknande
 • Ergonomiskt handtag