System för kolvmätning

Pålitlig dosering med korta cykeltider

Kolvdoserare används för bearbetning av 1K-medier, särskilt när det krävs korta cykeltider. Allt som krävs är lämplig materialförsörjning och en doseringsberäknare. Materialet släpps ut i skottform med en fritt konfigurerbar utmatningshastighet eller utan avbrott med hjälp av ett dubbelkolvsystem, t.ex. i pärlform. Olika storlekar finns tillgängliga beroende på applikationens krav. Genom att kombinera två kolvdoserare tillsammans möjliggörs även 2K-tillämpningar med detta system. Den drivs av en servomotor, med en spindel som omvandlar rotationsrörelsen till linjär rörelse, vilket garanterar exakt kolvmatning. Tack vare olika konstruktioner behövs praktiskt taget inget underhållsarbete, vilket minskar serviceintervallen och ökar produkternas hållbarhet.

Produktegenskaper

 • Modulär konstruktion möjliggör ett brett spektrum av tillämpningar, variabelt blandningsförhållande och variabel utmatningsmängd.
 • Högsta precision tack vare dosering och blandning i applikationsstället.
 • +-1 % precision vid dosering
 • Flera skott med en kolvvolym möjliggör korta cykeltider.
 • Hög processäkerhet tack vare
  • Utformning av dödutrymme
  • Tryckövervakning i doseringskammaren
 • Minskat underhållsarbete tack vare
  • Speciellt styrd doseringskolv
  • Kompensatorkoppling mellan drivning och doseringskolv
  • Hermetisk tätning av kolven med tätningsmedium

Jämför flera produkter och beställ dem online!

Besök vår produktportal nu

Tekniska specifikationer

Storlek Ø 6 Ø 10 Ø 20 Ø 36
Max. doseringsvolym 1,8 ml 7,8 ml 31 ml 101 ml
Min. doseringsvolym
(5 mm slaglängd)
0,14 ml 0,4 ml 1,6 ml 5,1 ml
Mätarslag 65 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Max. utmatnings-
hastighet (Vmax)
2,75 ml/s 7,8 ml/s 31 ml/s 101 ml/s
Max. arbetstryck 160 bar 160 bar 100 bar 100 bar
Viskositetsområde* 50 -1.000.000 mPas 50 -1.000.000 mPas 50 -1.000.000 mPas 50 -1.000.000 mPas
Max. mått 102x320x596 mm 116x365x759 mm 116x365x769 mm 150x390x858 mm
Vikt ca. 9,3 kg ca. 11,8 kg ca. 14,9 kg ca. 26,9 kg
* Lägre på begäran