System för mätning och blandning av batterisystem

Dispensering av värmeledande material

Det ökade främjandet av  e-mobilitet har lett till att ekonomi och forskning fokuserar mer på produktion av battericeller. De är inte bara avgörande för alla typer av elfordon utan även i det dagliga livet: från smartphones till smartklockor, hörlurar och verktyg till hushållsapparater som robotdammsugare. Efterfrågan på batterier har ökat i motsvarande grad.

Särskilt asiatiska länder har insett potentialen i denna teknik, med Kina i spetsen. De europeiska länderna håller dock på att komma ikapp, även tack vare investeringar i forskning. Å ena sidan innebär detta en vidareutveckling av de väletablerade litiumjonbatterierna. De ska bli effektivare, mer hållbara, mer ekonomiska och säkrare, men också mer hållbara. Men å andra sidan utvecklar forskningen också nya metoder: bland annat ska det sällsynta ämnet litium ersättas av natrium, magnesium eller kisel.

Kärnan i ett litiumjonbatteri är battericellen. Varje batteri innehåller hundratals av dessa battericeller, som i sin tur är sammansatta till moduler. Dessutom ingår ett kylsystem, högspänningsanslutningar, styr- och övervakningsenheter samt höljet. För att skydda batterierna från överdriven värme används värmeledande material. De appliceras mellan höljet och modulerna och gör att den resulterande värmen ständigt avgår tack vare deras värmeledande egenskaper. Batterierna kan endast på detta sätt hålla sin driftstemperatur på en konstant nivå och uppnå maximal prestanda.

De värmeledande materialen är tvåkomponents silikon eller polyuretan som bearbetas med hjälp av ett särskilt doseringssystem. För att värmen ska kunna avledas innehåller de en hög andel fyllmedel. Därför är materialen mycket slipande och komponenterna i doserings- och blandningssystemet måste förses med särskilda beläggningar av volframkarbid. På så sätt undviker man överdrivet slitage. Med doseringssystemet vectomix erbjuder DOPAG en lösning speciellt för detta ändamål. Det gör det möjligt att tillförlitligt och konstant dosera värmeledande material, även i automatiserade processer.

DOPAG erbjuder specialutvecklade doseringssystem för dosering av värmeledande material, t.ex. spaltfyllare, lim och tätningsmedel eller ingjutningsmassor.

  1. vectomix TC

    vectomix TC

    Doseringssystemet vectomix TC är särskilt utformat för dosering och blandning av värmeledande material.