Smörjmedelsmässan 2022

DOPAG presenterar doseringssystem för alla smörjmedelstillämpningar

Lubricant Expo är Europas första utställning och konferens med gratis deltagande, som sammanlänkar leverantörer av smörjmedelslösningar med alla slutanvändarköpare och hela försörjningskedjan för kemikalier och utrustning. Över 200 utställare och 4 000 köpare, ingenjörer och chefer kommer att delta.

Besökare från både smörjmedelsbranschen och slutanvändare kommer att hitta en omfattande presentation av all smörjmedelsteknik, inklusive färdiga smörjmedel, tillsatser, processutrustning och maskiner, tillståndskontroll, automationssystem, provning och analys, datateknik, utrustning för smörjmedelstillverkning, tillämpningssystem för slutanvändare och mycket mer.

Läs mer: lubricantexpo.com

Möt DOPAG på Lubricant Expo i Essen, Tyskland:

6-8 september 2022
Messe Essen
Messepl. 1,
45131 Essen
Tyskland

Boka i förväg en personlig och icke-bindande konsultation i DOPAG:s utställningsmonter.

Kontakta oss:

Tel.: +49 621 3705-500Email: marketing@dopag.de

Vi ser fram emot ditt besök!