Kontinuerlig och exakt dosering av lim och tätningsmedel

DOPAG kompletterar portföljen med excenterskruv-dosersystem för 1K- och 2K-material

Vid bearbetning av lim-och tätningsmedel, men även av epoxiharts, krävs kontinuerlig dosering vid vissa tillämpningar. I detta fall är dosersystem med excenterskruvpumpar lämpliga. Dessa arbetar enligt den volymetriska doseringsprincipen och gör därmed att man kan dosera materialmängden mycket exakt. DOPAG tillhandahåller två dosersystem med excenterskruvpumpar:

  • rotordis för bearbetning av material av en komponent
  • rotormix för dosering och blandning av material av två komponenter

Ett utmärkande drag för excenterskruvpumpar är att de arbetar utan pulsering. Excenterskruvpumparnas hjärta som består av två delar, kombinationen stator-rotor, är i sig ett läckfritt och tätat volymetriskt dosersystem. Det transporterar materialet kontinuerligt utan begränsade volymer, utan att skära och skonsamt i horisontell riktning. På grund av detta är det särskilt lämpligt att använda excenterskruvpumpen för att bearbeta fyllda och slipande material. Både rotordis och rotormix kan beställas i fyra olika nominella storlekar: 0,01, 0,05, 0,15 och 0,30 ml/rpm. Med rotordis kan skottstorlekar från 0,002 ml (2 μl) med utflödeshastigheter på 0,13 … 45 ml/min bearbetas och med rotormix skottstorlekar från 0,006 ml (6 μl) med utflödeshastigheter på 0,26 … 90 ml/min. I båda fallen beror detta på viskositeten och för rotormixens del även på blandningsförhållandet. Dosernoggrannheten är ± 1 procent.

Tillförlitlig materialtillförsel
Med rotordis och rotormix kan material med olika viskositet bearbetas, oavsett om det är tunt som vatten, mycket visköst eller pastöst. Beroende på viskositeten kan patroner, trycktankar eller tankpumpar användas. På båda systemen ges ordern i regel direkt från dosersystemet via en kanyl eller ett blandrör till komponenten. I detta fall genererar en DC-drivning en dynamisk dosering och en styrbar retursugeffekt. Därmed garanteras alltid en ren trådbrytning.

Med en egenutvecklad elektronisk doserstyrenhet får man optimal anpassning av alla tillämpningsspecifika parametrar. Vidare garanteras ett standardgränssnitt tack vare den enkla integrationen i den automatiska tillverkningsprocessen.

Fördelarna med DOPAG excenterskruv-dosersystemen i sammandrag:

  • Dosering utan avbrott
  • Utan skärning eller pulsering
  • Transport av slipande material
  • Hög noggrannhet vid upprepning
  • Parametrerbar retursugeffekt
  • Variabelt blandningsförhållande vid 2K-systemet rotormix
  • Omfattande sortiment av tillbehör (patroner, kanyler, plastblandare osv.)