Automatizované dávkování s linkově integrovatelnou výrobní buňkou

Dokonalá koordinace každého kroku

DOPAG nabízí kompletní řešení plně automatizované implementace více-krokových výrobních sekvencí. Například, předúprava plazmou, samotné lepení, či těsnění a finálně i vytvrzovací proces, je možné provést ve třech vzájemně propojených buňkách.

 • Čištění
 • Kartáčování
 • Primární nátěr
 • Plazma
 • Plynový plamen
 • Pyrosil (na bázi plazmy nebo planového plamene)
 • Corona
 • Aplikace jedno nebo vícekomponentních lepidel, těsnících a zalévacích hmot
 • Výběr robotů, souřadnicových systémů a typů aplikací (kulatě trojúhelníkově bodové nanášení, stříkání, tenká vrstva)
 • Přesná aplikace lepidel pomocí opakovatelného polohování aplikační jehly
 • Manuální, polo/plně automatické systémy (podle rozsáhlosti automatizace)
 • Připojení komponentů a protokolování
 • Aplikace adhezivních podložek nebo tavných lepidel pro zachování možnosti manipulace s komponenty dokud lepidlo nezatvrdne
 • Integrace spojovacích technologií: horké lisování, clinching, šroubování
 • Part feeding by transfer systems, rotary indexing tables or sorting pots/Zuführen der Bauteile durch Transfersysteme, Rundschalttische oder Sortiertöpfe
 • Příprava obrobků na nosičích
 • Popis a dokumentace stavu zpracování obrobků v nosiči
 • Tvrdící systémy: infračervené záření, ultrafialové záření (UV), technologie středních vln, kontinuální pece, vyrovnávací úseky
 • Zabezpečení jakosti: objemové měřící systémy, ověřování aplikace materiálu (umístění a kvalita), měření a zajištění kvality komponentů
 • Archivace procesních dat, vizualizace procesu: nosiče dat (USB, flashcard), síť, SCADA systémy

Užití automatizovaného dávkovacího vybavení

Společnost DOPAG dodává osvědčenou a vysoce kvalitní technologii dávkování a míchání. Naše dávkovací systémy zahrnují jednočinné a dvoučinné pístové systémy s hydraulickým nebo elektrickým pohonem, stejně jako zubová čerpadla a progresivní dutinová čerpadla s třífázovými asynchronními motory nebo servomotory. Zaručeným výsledkem je bezchybné zpracování lepidel, těsnících hmot a zalévacích materiálů na bázi silikonů, polyuretanů, polysulfidů, epoxidů, akrylátů, až po hybridní a jiné progresivní materiály. Způsob nanášení pro lepení a těsnění závisí na každé aplikaci, ať jde o kulaté nebo trojúhelníkové body, aplikaci válečkem, či jiné.