Míchací jednotka pro LSR systém silcomix

Inovativní technologie pro dávkování bez komplikací

Donedávna bylo zprovozňování směšovacích jednotek na LSR aplikace celkem komplikovaným procesem, který zabral hodně času. Bylo zapotřebí nářadí a někdy i zapojení hned několika pracovníků. Naše nově vyvinutá směšovací jednotka na LSR čerpadlo DOPAG silcomix  tento problém vyřešila. Její design je zcela ojedinělý na trhu.  Výrazně usnadňuje obsluhu stroje a urychluje zprovoznění - doba, potřebná k údržbě a intervaly mezi každým zásahem se s touto jednotkou krátí o 75%.

Modulární design

Největší výhodou nové míchací jednotky dávkovacího čerpadla na LSR silcomix je extrémně rychlá demontáž, ke které není zapotřebí žádného speciálního nářadí. K výměně míchací trubice nebo trysky na barvu není potřeba vůbec žádného nářadí a je tak ještě snažší.

Navíc je tato jednotka ještě menší a kompaktnější než její předchůdkyně, což nabízí hned několik výhod: Výměna statické míchací trubice je velmi snadná a sama jednotka je kompatibilní s jakoukoli míchací trubicí dostupnou na trhu, včetně těch z nerezové oceli.

Nová míchací jednotka DOPAG je modulární, což umožňuje výměnu jejích jednotlivých dílů za jiné velikostní verze a tudíž i výrobu několika různých produktů na jediném dávkovacím systému. Tím je zohledněn fakt, že dnešní výroba užívá materiálů se stále nižší viskozitou a že doba cyklů i celkového výrobního procesu se obecně zkracuje. Uživatelé se mohou těšit z usnadnění obsluhy svého dávkovacího systému a zkrácené doby, za kterou je možné ho po ukončení cyklu znovu použít.

Výhody

  • Nepřetržitá kontrola pro optimální teplotu při zpracování, ochlazování vody vstřikovým systémem
  • Zabudovaná technologie zpětného vsání uzavře ventil u výstupu míchací trubice
  • Extrémně přesné dávkování malých dávek
  • Kulový ventil zajistí dávkování materiálu bez bublin, například po výměně míchací trubice