Ruční aplikace maziv

Individuálně konfigurovatelné dávkovací stanice pro dávkování maziv a olejů

Společnost DOPAG používá speciální dávkovací stanice pro ruční aplikaci maziv. Pomocí adaptéru lze ručně nanést mazivo nebo olej na součástky, jako jsou O-kroužky a další těsnění. Proces dávkování se spouští tlakem součásti na adaptér směrem dolů. Olej nebo plastické mazivo je dávkováno a rovnoměrně nanášeno na součást. Dávkovací stanice se snadno používá a je zabráněno jakémukoli kontaktu uživatele s materiálem. Dávkovací stanice je vhodná zejména pro poloautomatické montážní stanice a plně automatizované montážní buňky, například v automobilovém průmyslu. Adaptér a celý systém lze konfigurovat individuálně. Objemové dávkovací ventily rovněž nabízejí vysokou opakovatelnost. Pro přívod materiálu je nutný pneumatický stlačený vzduch.

Potřebujete individuální řešení pro ruční aplikaci maziva? Náš prodejní tým je vám vždy k dispozici!

Individuálně konfigurovatelné dávkovací stanice pro ruční aplikaci maziva