Volba vhodného dávkovacího systému pro aplikaci tuků, olejů či lepidel

Kdy volit komorový ventil a kdy je lepší ventil výpustní?

Hledáte-li technologii k aplikaci maziva, oleje anebo lepidla, nabízí se v zásadě dvě možnosti: komponentní sestava s komorovým anebo s výpustním ventilem. Zde Vám poradíme, co je třeba při rozhodování zohlednit. Výběr se samozřejmě odvíjí od konkrétních požadavků jednotlivých aplikací: Bude se nanášet konstantní nebo často se měnící množství? Jak veliká je jedna dávka?

Komponentní sestava s výpustním ventilem
Základní konfiguraci komponentní sestavy tvoří čerpadlo, redukční ventil a výpustní ventil. Výpustní ventil pouze otevírá a zavírá, zatímco dávkování probíhá za pomoci tlaku vyvinutého na materiál čerpadlem, resp. redukčním ventilem. Pokud je výpustní ventil otevřený, proteče jím za určitý čas určitý objem média. Proto tento způsob nazýváme dávkování tlakem a časem.

Výhody: Tato sestava nabízí obrovskou výhodu v případech, kdy se dávkují různé objemy a systém je nutné často přenastavit. Díky řídící jednotce lze velikost dávky pohodlně naprogramovat a tím rychle změnit nastavení celého systému.

Nevýhody: Přesnost a opakovatelnost dávky zde ovlivňují faktory jako je ztráta tlaku, viskozita média, teplota nebo znečištění trysky. Musí se tedy počítat s tolerancí až +/- 20 % a horší opakovatelností, což není vždy přijatelné. Problém lze řešit instalací objemového čítače, který propustí jen požadovaný objem, za předpokládané přítomnosti řídící jednotky.

Komponentní sestava s komorovým ventilem
Komorový ventil je zpravidla lepším řešením, má-li se dávkovat neustále jedno a to samé množství. Jedná se o volumetrické dávkování, nezávislé na čase, a tedy velmi přesné. Množství je přesně definováno a na ventilu pevně mechanicky nebo elektromechanicky nastaveno.

Výhody: V porovnání s výpustním ventilem má komorový jednu hlavní výhodu: Dokáže s maximální přesností dávkovat i to nejmenší množství (> 1mm³).  Odchylky jsou zde také značně menší: lze dosáhnout tolerance +/- 3 %. U tohoto typu ventilu nedochází k roznášení materiálu, což u výpustního ventilu může nastat. Lze integrovat do stávající ho zařízení či linky.

Nevýhody: Omezené možnosti v případě potřeby změnit objem dávky a limitující maximální dávka 100 ml.

Závěr
Vyžaduje-li Vaše aplikace především menší, pravidelně se opakující dávky, pak je komponentní sestava s komorovým ventilem efektivním a úsporným řešením. Chcete-li však nanášet větší a různé objemy dávek, doporučujeme sestavu s výpustním ventilem.

Technologie DOPAG má přes 40 let zkušeností s aplikací jak jedno, tak vícekomponentních médií jako jsou těsnící hmoty, silikony, polyuretany a lepidla. Tým DOPAG Eastern Europe, sídlící v Jenči u Prahy, rád s problematikou dávkování poradí.