I těžko přístupná místa se dají mazat snadno – ukážeme Vám, jak!

V našem demo centru si zákazníci mohou otestovat si dávkovací vybavení DOPAG včetně bezkontaktní technologie. Samozřejmě i přímo na jimi specifikovaném materiálu.

Pulzní ventily a bezkontaktní technologie

Jak již ze samotného označení vyplývá, při použití bezkontaktní technologie není k přenosu maziva z koncového (dávkovacího) ventilu na požadované místo nutný kontakt. Dokonce je takto možné s garancí 100% přesnosti umístění a velikosti dávky aplikovat materiál až na vzdálenost 120 mm, a to v jakékoliv ose. Do této technologie řadíme pulzní ventily – specificky stříkací a bodové, kterých lze využít v mnoha průmyslových odvětvích. Existují procesy, kde se použití pulzních ventilů jeví jako nejvhodnější, či dokonce nenahraditelné řešení. V automobilovém průmyslu se jedná např. o výrobu sloupků řízení anebo instalaci posuvných střech či doplňků, jako jsou spoilery. Při nanášení velmi drahých maziv je stříkací ventil obvykle jedinou volbou. Aplikace rovnoměrné, na pohled téměř neznatelné vrstvy oleje na spoje plastových spoilerů zajistí trvalou ochranu proti nechtěným zvukům, či umožní správnou funkcionalitu daného dílu po celou dobu jeho životnosti. Zatímco při použití jiné technologie obvykle není možné docílit všech požadavků výrobce včetně rychlosti, přesnosti a úspory drahých maziv, nasazením technologie pulzních ventilů jich dosáhneme spolehlivě. Dávkovací systémy DOPAG jsou častou volbou dodavatelů automotive právě pro svou přesnost a spolehlivost. Dostupnost přídavných trysek různých délek, tvarů a úhlů navíc umožňuje úspěšně zvládnout i zdánlivě neřešitelné projekty.

Zákazníci testují 1K a 2K aplikace v Demo Centru v Jenči u Prahy

Abychom zajistili dokonalý chod celé výroby, je důležité před integrací nového dávkovacího vybavení prověřit a zajistit jeho kompatibilitu s materiálem a ostatními částmi linky. K praktickému ověření funkčnosti navrhovaných technologií slouží nedávno otevřené Centrum Dávkovací Technologie vybavené pro testování jak jedno, tak i vícekomponentních materiálů, včetně tekutých a plastických maziv do třídy penetrace NLGI 3. K dispozici jsou technologie pro aplikaci materiálu v dávkách od cca 2 mm3 až po kontinuální výdej. Za účasti specialistů DOPAG lze demonstrovat specifické vlastnosti jednotlivých dávkovacích řešení, což pro zákazníka znamená jedinečnou možnost přesvědčit se o kompatibilitě s konkrétním materiálem a vhodnosti navrženého řešení. Máte zájem vyzkoušet si aplikaci svého materiálu na našem zařízení? Odborníci DOPAG se Vám budou rádi věnovat, neváhejte je kontaktovat.