Plynulé a přesné dávkování lepidel a těsnicích hmot

DOPAG doplňuje portfolio excentrických šnekových dávkovacích zařízení na jednosložkové (1K) a dvousložkové (2K) materiály

Při zpracování lepicích a těsnicích hmot, ale také epoxidových pryskyřic a silikonu je při určitém použití zapotřebí plynulé a přesné dávkování. K těmto účelům se nejlépe hodí excentrická šneková čerpadla. Pracují na principu objemového dávkování a umožňují velmi přesně dávkovat množství materiálu. DOPAG nabízí dva dávkovací systémy s excentrickým šnekovým čerpadlem:

  • rotordis pro zpracování jednosložkových materiálů
  • rotormix pro dávkování promíchávání dvousložkových materiálů

Excentrická šneková čerpadla se vyznačují prací bez pulzací. Srdce excentrického šnekového čerpadla se skládá ze dvou konstrukčních částí, statoru a rotoru, tvořících uzavřený systém pro objemové dávkování bez netěsností. Plynule a s nízkým smykovým napětím, šetrně a bez omezení objemu dopravuje materiál v axiálním směru. Vzhledem k tomu se excentrické šnekové čerpadlo zlváště hodí ke zpracování materiálů s plnivem a abrazivních materiálů. Rotordis a rotormix existují ve čtyřech různých velikostech: 0,01, 0,05, 0,15 a 0,30 ml/U. Velikost záběru zařízení rotordis dosahuje od 0,002 ml (2 μl) s průtokem od 0,13 … 45 ml/min, velikost záběru zařízení rotormix dosahuje 0,006 ml (6 μl) s průtokem od 0,26 … 90 ml/min. V obou případech to závisí na viskozitě a u systému rotormix rovněž na poměru složek ve směsi. Přesnost dávkování se pohybuje mezi ± 1 procentem.

Spolehlivé přivádění materiálu
Pomocí systémů rotordis a rotormix lze zpracovávat materiály s různou viskozitou, bez ohledu na to, jestli je jejich konzistence řídká jako voda, nebo pastózní. V závislosti na viskozitě mohou být používány kartuše, tlakové nádoby nebo kontejnerová čerpadla. U obou zařízení zajišťuje dávkování zpravidla přímo dávkovací systém prostřednictvím kanyly nebo směšovací trubice. Stejnosměrný pohon zajišťuje dynamické dávkování a regulaci zpětného nasávání. Tím je zajištěno vždy čisté ukončení dávkování.Speciálně vyvinuté elektronické řízení dávkování umožňuje optimální adaptaci na jakékoli specifické parametry použití. Standardizované rozhraní navíc zajišťuje bezproblémové napojení na automatizované výrobní procesy.

Přehled výhod excentrických šnekových dávkovacích systémů DOPAG:

  • plynulé a nepřerušované dávkování
  • bez pulzací a s nízkým smykovým napětím
  • doprava abrazivních materiálů
  • vysoká přesnost při opakování
  • nastavitelné zpětné nasávání
  • variabilní poměry složek ve směsi u dvousložkových materiálů (2K) v systému rotormix
  • široký sortiment příslušenství (kartuše, kanyly, plastové míchací lopatky, atd.)